Wrześniowy numer miesięcznika poświęconego dramaturgii współczesnej zawiera specjalny dodatek, w którym zamieszczono wybór  jurorskich recenzji ze spektakli zgłoszonych na 18. Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. W publikacji znajdziemy recenzje wszystkich trzech legnickich sztuk zgłoszonych do konkursu.

Dodatek pt. „ 50 inscenizacji polskich sztuk współczesnych 2011-2012” zawiera wybór recenzji członków Komisji Artystycznej 18. Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. To teksty, których autorami są: Joanna Jopek, Agnieszka Michalak, Kalina Zalewska, Piotr Grzymisławski, Andrzej Lis, Jacek Sieradzki oraz Marcin Zawada. Jest to wybór, bo sztuk zgłoszonych do konkursu było ponad sto…

„Pięćdziesiąt opisów zostało pogrupowanych w bloki tematyczne. Z pełną świadomością ryzyka tej metody w sytuacji, gdy w konsekwencji dzieła poszczególnych twórców lądowały nieoczekiwanie w całkiem odległych blokach, a obok siebie stawały z kolei spektakle, których w pierwszym odruchu nikt przy zdrowych zmysłach by ze sobą nie zestawił” – pisze redaktor naczelny Dialogu (i dodatku) Jacek Sieradzki. „Tak czy owak, pięćdziesiąt spektakli zostało arbitralnie ułożonych w dziewięć rozdziałów. Na tyle wyrazistych, że można było – miejmy nadzieję, że bezkarnie – zrezygnować z opatrywania ich  jednoznacznymi tytułami, odczytanie zasad porządkujących pozostawiając domyślności Czytelników”.

Wybór zawiera recenzje wszystkich trzech legnickich sztuk zgłoszonych do konkursu: „Orkiestry” Krzysztofa Kopki w reż. Jacka Głomba, „Zrozumieć H.” Pawła Palcata oraz „Zimno, duszno mi” Pawła Kamzy. Wszystkie te recenzje były już publikowane w Legnickiej Gazecie Teatralnej @KT.


(żuraw)