51 prac studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z pracowni Jadwigi Okrassy składa się na satyrykonową wystawę z cyklu „Skłonności do ostrości” eksponowaną w holu Starego Ratusza (teatr). Wernisaż z udziałem uczestników tej międzynarodowej imprezy rysowników i karykaturzystów odbędzie się w sobotę 2 czerwca o godz. 18.00.

Czy są „Skłonności do ostrości”? Oddajmy głos twórcom ekspozycji. Jest to tendencja sztuk plastycznych asymilująca w sobie malarstwo, rysunek, grafikę, typografię, fotografię, ornamentykę a nawet animację. Dopełnia, objaśnia, nobilituje albo zwyczajnie upiększa publikacje literackie, prasowe i dokumentalne. Prowokuje, wywołuje emocje kreując fenomen przyrody - ludzi, fauny, flory, ruchu i ewolucji natury.

Jadwiga Okrassa: "Małe grupy studentów sprzyjają indywidualnemu przebiegowi  zajęć w pracowniach Akademii. Zajęcia nie mogą być nudne. Udane ćwiczenia w dużej mierze zależą od ciekawego, zaskakującego tematu. Nie określam formy finału ćwiczeń, ustalamy je wspólnie podczas rozmów. Zresztą, w trakcie pracy dopuszczam wyjątki od ogólnych założeń: zmiany formatu, użycie koloru w ćwiczeniu czarno-białym, wyjście w przestrzeń itp. Poczucie humoru jest miarą inteligencji. Studenci rysują, malują, fotografują postacie i przedmioty nadając im często charakter groteskowy. Istnieje delikatna granica pomiędzy rysunkiem satyrycznym a błahym żartem. Staramy się jej nie przekraczać. Ważną i sprawdzoną przeze mnie metodą określenia się młodych grafików jest docenienie ich pracy, zapisków, rysunków dotąd nikomu nie pokazanych, cennych dla autorów i jednocześnie „nic nie wartych“.

Malowanki, rysunki, zdjęcia — i co tam jeszcze — chronione przed wystawieniem na pośmiewisko, nijak się mające do trendów czy panującej mody, robione w chwilach melancholii, kataru albo szczęścia i radości. Odkrycie tej drugiej szuflady i wykorzystanie jej do dalszej pracy wyzwala autentyczne pasje twórcze. W pewnym momencie wręcz widać jak nowicjusz łapie wiatr w żagle. Profil projektowania graficznego jest zależny od gruntownego przygotowania w zakresie dyscyplin klasycznych. Malarstwo i rysunek rozwijane są w wyspecjalizowanych pracowniach dla grafików. Rzeźba wprowadza studentów w zagadnienia instalacji i przestrzeni. Grafice warsztatowej design wyznacza specjalne miejsce, studenci odnajdują elementy spójne pomiędzy technikami druku a realizacją koncepcji graficznej.

Studia podstawowych dyscyplin sztuki uzupełnione są zajęciami ze scenografii, wystawiennictwa i technologii oraz licznymi wykładami w instytucie humanistycznym razem z kursem marketingu. Specjalizacje bezpośrednio wspomagające projektowanie graficzne to przede wszystkim fotografia klasyczna, reklamowa, dokumentalna, które łączą się z cyfrowym warsztatem programów graficznych, multimedialnych i buszowaniem w Internecie. Klasyczne zajęcia liternicze połączone zostały z typografią ukrytą w komputerowych, profesjonalnych edytorach. Oczywiście, można zostać świetnym ilustratorem studiując medycynę :-)".

(ż)