Pisarka i reżyserka Anna McCracken przegrała w Sądzie Okręgowym w Legnicy proces o ochronę praw autorskich. Wyrok jest nieprawomocny. O sądowej batalii o prawa do legnickiego spektaklu teatralnego „Mamatango” pisze Piotr Kanikowski.

McCracken uważa, że legnicki Teatr Modrzejewskiej przywłaszczył sobie jej spektakl, po tym jak dwa dni przed premierą – po ostrym konflikcie z dyrektorem teatru Jackiem Głombem, przypłaconym zaburzeniami pracy serca i kilkugodzinnym pobytem w szpitalu – postanowiła wycofać swoje nazwisko z afisza i porzucić zespół. Wbrew jej woli aktorzy sami dokończyli pracę nad przedstawieniem i sztuka weszła do repertuaru teatru.

Reżyser pozwała placówkę do sądu. W środę (22 czerwca – przyp. red.serwisu) zapadł wyrok oddalający powództwo i nakazujący McCracken zapłacić teatrowi 360 zł jako zwrot kosztów procesowych. Sędzia Anna Młyniec uzasadniała, że autorka nie wywiązała się z podpisanej z dyrektorem umowy.

(Piotr Kanikowski, „Teatr wygrał w sądzie z reżyserką”, Polska Gazeta Wrocławska, 24.06.2011)