Relacje między władzą a mediami będą tematem otwartego spotkania z socjologiem, medioznawcą, publicystą i politykiem profesorem Piotrem Żukiem w poniedziałek 30 maja o godz. 18.30 w  teatralnej Caffe Modjeska. Zapraszamy! UWAGA! Pierwotnie spotkanie planowane było na piątek 27 maja!

Celem spotkania, na które organizatorzy zapraszają ludzi mediów i polityki, a także wszystkich zainteresowanych, jest demaskacja mitu  o „wolnych mediach” Polski początku XXI wieku. Adresatem są zaś wszyscy trzeźwo myślący i ci, którzy nie wierzą, że polityka wygląda tak, jak pokazują to wiadomości telewizyjne oraz – najzupełniej zasadnie – nie ufają zapewnieniom elit o braku cenzury i kontroli informacji.

Gość spotkania jest nie tylko naukowcem, który bada relacje na styku mediów i władzy, a także praktyczne funkcjonowanie takich pojęć jak demokracja, wolność przekazu i publiczna debata, jest także praktykiem i uczestnikiem zdarzeń – jako publicysta (stały felietonista tygodnika „Przegląd”) oraz polityk (przewodniczący komisji kultury dolnośląskiego sejmiku).

„Odrobina wyobraźni i wrażliwości społecznej pozwala dostrzec  produkty wirtualnego świata mediów oraz jego odbicie w świecie realnym. To już nie media stanowią skrzywioną kalkę rzeczywistości, która widzimy za oknem. Jest odwrotnie – to codzienność staje się mniej lub bardziej udana kopią medialnych obrazów” – pisał Piotr Żuk we wstępie do książki „Media i władza”.

To właśnie w tej, wydanej w 2006 roku książce, gość poniedziałkowego spotkania zaprezentował wyniki badań nad nowymi formami cenzury, które funkcjonują w Polsce po 1989 roku, zarówno te związane z mechanizmami rynku czy presją ekonomiczną, jak i dyskretnym nadzorem państwa.

W tym samym wydawnictwie znalazł się tekst analizujący przebieg, cele i skutki bezprecedensowej „pacyfikacji” lokalnych mediów  na Dolnym Śląsku, do której doszło za sprawą działania jednego z zagranicznych koncernów prasowych. Doświadczyli tego nie tylko czytelnicy, ale także ogromna rzesza dziennikarzy, także legnickich.

„Tyrania specjalistów od marketingu zapewniających, że potrafią sprzedać każdy produkt polityczny; wiara polityków w skuteczne metody socjotechniki medialnej i w końcu uleganie większości społeczeństwa komunikatom mediów traktowanym przez ogół obywateli jako neutralne informacje powodują, że w demokracji spektaklu trudno zwyciężyć, jeśli nie posiada się własnych mediów”.

Czy jesteśmy na to skazani? Trudno tu o optymizm, ale – jak mawia pewien publicysta – warto rozmawiać.

Otwarte dla wszystkich zainteresowanych spotkanie w teatralnej kawiarni odbędzie w ramach dofinansowanego przez ministra kultury projektu „Caffe Modjeska – Strefa Kultury”. Wstęp jest bezpłatny.

(żuraw)