Trzy wydarzenia i pięć osiągnięć w zakresie promocji miasta to ostateczna lista kandydatur spośród której wyłonieni zostaną dwaj laureaci Złotego Florena Legnickiego, przyznawanej po raz trzeci dorocznej nagrody prezydenta Legnicy za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Artystyczna podróż legnickiego teatru po Rosji ze spektaklem „Opowieść Syberyjska” ma czterech konkurentów w kategorii „super promocja miasta”.

Ostateczna decyzja wyłaniająca laureatów wyróżnienia należy do prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego, który ustanowił nagrodę. Wcześniej jednak zapozna się on z opiniami o kandydatach zgłoszonych przez instytucje i organizacje pozarządowe, które przygotuje  sześcioosobowy zespół, w skład którego wchodzą: zastępca prezydenta nadzorujący sprawy kultury (Dorota Purgal będzie przewodniczącą tego gremium), dwaj przedstawiciele wydziału kultury i nauki urzędu miejskiego, przedstawiciel biura prezydenta miasta oraz dwóch imiennie zaproszonych przedstawicieli środowiska odbiorców kultury.

LISTA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE „ZŁOTEGO FLORENA LEGNICKIEGO 2009”

w kategorii „wydarzenie roku”:

1. koncert „Legnica Cantat Supersongs”, zorganizowany w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Chórów Legnica Cantat;
2. 30. Legnicki Festiwal Srebra Srebro 2008;
3. I Festiwal Legnickich Organizacji Pozarządowych FLOP SHOW.

w kategorii „super promocja miasta”:
1. artystyczna podróż legnickiego teatru po Rosji ze spektaklem „Opowieść Syberyjska”;
2. europejskie tourne Satyrykonu w 2009 r. (Belgia, Bułgaria, Luksemburg, Francja, Czechy);
3. działalność Zespołu Tanecznego Złote Dzieci pod kier. Moniki Kuligowskiej;
4. działalność Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca Kuczera;
5. wystawy srebra – ekskluzywny produkt eksportowy.

Uzasadnienie kandydatury zgłoszonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej (artystyczna podróż legnickiego teatru po Rosji ze spektaklem „Opowieść Syberyjska”) przeczytasz TUTAJ.

(żuraw)