Jedenastodniowe warsztaty teatralne na legnickiej Scenie na Piekarach rozpoczną się 3 sierpnia. Młodzi ludzie codziennie spędzą do 6 godzin na zajęciach w którejś z czterech grup tematycznych: aktorskiej, scenograficznej, muzycznej lub promocyjno-dziennikarskiej. Ich dziełem będzie spektakl „Młode miasto” – pisze Piotr Kanikowski.

Dzięki akceptacji Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego z Warszawy i dofinansowaniu z ministerstwa kultury czterdzieścioro młodych legniczan (nie tylko, liczną grupę będzie stanowiła młodzież z Chojnowa – przyp. red. serwisu) spędzi twórcze wakacje. Pod kierunkiem pracowników Teatru Modrzejewskiej przygotują przedstawienie, które zostanie pokazane podczas wrześniowego festiwalu „Miasto” (spektakl „Młode miasto” pokazany zostanie 13 i 14 sierpnia na Scenie na Piekarach – przyp. red. serwisu).

Od początku do końca ma to być ich autorski spektakl. Sami napiszą scenariusz, przygotują scenografię, dobiorą muzykę, wyreżyserują i sami zagrają na scenie. Samodzielnie będą też musieli zadbać później o promocję, by publiczność przyszła zobaczyć efekt ich pracy. To duże wyzwanie, ale czterdziestce, która zgłosiła się do teatru, nie brakuje ani ambicji, ani zapału.

Jedenastodniowe warsztaty na Scenie na Piekarach rozpoczną się 3 sierpnia. Młodzi ludzie codziennie spędzą do 6 godzin na zajęciach w którejś z czterech grup tematycznych: aktorskiej, scenograficznej, muzycznej lub promocyjno-dziennikarskiej. Nad projektem czuwa – dyskretnie, starając się wyzwolić kreatywność uczestników – Joanna Rostkowska, opiekunka Klubu Gońca Teatralnego, działającego przy legnickiej scenie.

(Piotr Kanikowski, „Czterdzieścioro legniczan, którzy razem zrobią spektakl”, Panorama Legnicka, 7.07.2009)