Dziś, w środę 18 czerwca, o godz. 16.00 w Teatrze Modrzejewskiej w Legnicy rozpocznie się nadzwyczajne i uroczyste posiedzenie miejskich radnych. Taka sesja odbywa się raz w roku i w całości poświęcona jest nagradzaniu ludzi zasłużonych dla miasta. Wśród wyróżnionych, jak zwykle nie zabraknie ludzi kultury, w tym pracowników legnickiej sceny.

W grupie wyróżnionych odznaką „Zasłużony dla Legnicy” są m.in.:

Małgorzata Bulanda – Głomb, teatralny scenograf, która zrealizowała kilkadziesiąt scenografii do spektakli teatralnych, dzięki którym legnicki teatr osiągnął duże sukcesy artystyczne i otrzymał wiele nagród. Wśród nich: „Jak wam się podoba”, „Zły”, „Koriolan”, „Hamlet Książe Danii”, „Obywatel M”, „Pasja, to jest historia Męki”, a przede wszystkim przedstawienia związane z Legnicą: „Wschody i Zachody Miasta”, „Dawno temu pod Legnicą”, „Made in Poland”, „Łemko”. Jest również pomysłodawcą i aranżerem wystroju budynku legnickiego Teatru. Za twórczość teatralną i telewizyjną otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego i kilkakrotnie nagrodę publiczności legnickiej.

Katarzyna Kaźmierczak
, aktorka i socjoterapeutka, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych. W latach 1995-2002 członek zespołu aktorskiego legnickiej sceny. Od 1998 r. prowadzi działania edukacyjne i terapeutyczne przez sztukę dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest współautorką i koordynatorem projektów edukacji teatralnej dla grup dziecięcych, młodzieżowych i wolontariuszy Klubu Gońca Teatralnego. Autorka projektów Szkoły Czarodziejów Wyobraźni na teatralnej Scenie na Piekarach.

Wiktor Krysiak, pracownik obsługi sceny. W Teatrze Modrzejewskiej pracuje od 30 lat. Jest szczególnie zaangażowany w zadania związane z prezentacją spektakli granych w różnych przestrzeniach pozateatralnych w mieście.. Bardzo aktywny w działaniach na rzecz imprez plenerowych i masowych organizowanych przez teatr. Od kilku lat uczestniczy w pracach przy realizacji imprezy festiwalu folklorystycznego Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Pod Kyczerą”. Czas wolny poświęca opiece nad bezdomnymi zwierzętami.

W tej grupie odznaczonych są także: reżyser filmowy (m.in. telewizyjna adaptacja „Ballady o Zakaczawiu”) Waldemar Krzystek, organizatorka Satyrykonów Elżbieta Pietraszko, oraz wyróżniony pośmiertnie wielki przyjaciel legnickiego teatru, współzałożyciel i były prezes Stowarzyszenia Tarninów  w Legnicy, Leonard Adam Michalak.

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej przyznany zostanie także tytuł Honorowego Obywatela Miasta Legnicy, który otrzyma ostatni z żyjących w mieście więźniów łagrów Workuty, emerytowany radca prawny i działacz społeczny Józef Wojciechowski. Tegoroczna Nagroda Miasta (nagroda finansowa w kwocie 15 tys. zł) wręczona zostanie natomiast Jerzemu Starzyńskiemu, założycielowi i kierownikowi Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”, pomysłodawcy i dyrektorowi Międzynarodowych Festiwali Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Legnicy.