Komornik działając w imieniu prezydenta Legnicy, działającego w tym przypadku jako starosta grodzki, zablokował we wtorek 10 czerwca rachunki bankowe Teatru Modrzejewskiej. Poszło o egzekucję spornego długu teatru wobec skarbu państwa. Zobowiązanie powstało w 1993 roku, gdy ówczesna dyrektor Centrum Sztuki-Teatr Dramatyczny (prawny poprzednik Teatru Modrzejewskiej) podpisała akt notarialny wykupu teatralnych nieruchomości.


Legnica, 11 czerwca 2008 r.

Pan
Tadeusz  Krzakowski
Prezydent Miasta Legnicy


Szanowny Panie Prezydencie,


z ogromnym zaskoczeniem i zdumieniem przyjęliśmy informacje o zajęciu przez Pana (za pośrednictwem Komornika Sadowego) rachunków bankowych Teatru Modrzejewskiej. Wskazane powyżej działanie  stanowią niewątpliwy precedens w  postępowaniu Organizatora wobec podległej sobie jednostki – a w szczególności instytucji kultury, którą jest Teatr.

Od ponad czterech lat intensywnie korespondujemy z Panem w celu rozwiązania i zamknięcia problemu spłaty zaległych czterech rat z tytułu nabycia (w roku 1993) prawa własności nieruchomości przez poprzednika prawnego teatru tj. Centrum Sztuki – Teatr Dramatyczny.

Nasze dotychczasowe prośby, wnioski i propozycje były przez Pana odrzucane – głównie pod pretekstem braku możliwości decyzyjnych w tym zakresie. Biorąc pod uwagę, ze trudna sytuacja finansowa Teatru jest doskonale Panu znana,  niezrozumiałym jest dla nas takie Pańskie  postępowanie, a w szczególności braku jakiejkolwiek informacji o zamiarze wystąpienia na drogę postępowania egzekucyjnego!

Oczywistym jest przecież, ze takim działaniem eskaluje Pan dodatkowe, wysokie koszty, na pokrycie których Teatru nie stać. W związku z tym, że przy zablokowanych rachunkach bankowych Teatr nie może normalnie funkcjonować proszę o wycofanie zajęcia komorniczego.

Z poważaniem

Jacek Głomb

Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Teatru Modrzejewskiej w Legnicy

Do wiadomości:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, p. Bogdan Zdrojewski
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, p. Piotr Borys
Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy, p. Robert Kropiwnicki