Teatr im. Modrzejewskiej w Legnicy (na zdjęciu) uzyskał 1,5 mln zł ze środków unijnych na rewitalizację swojej zabytkowej siedziby mieszczącej się w centrum miasta.
- Pieniądze przyznano na poprawę stanu elewacji, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej. To pierwszy tego typu remont w tych obiektach od 30 lat - zauważa dyrektor legnickiego teatru, Jacek Głomb.

Legnicka scena zajmuje dwa budynki mieszczące się w Rynku: tzw. Stary Ratusz, pochodzący z 1741 roku, oraz powstały sto lat później, przyległy do niego budynek teatru. Odpowiedni wniosek o dotację na remont wysłużonej stolarki oraz elewacji w obu obiektach teatr złożył jako ich prawny właściciel.
- Z własnego budżetu, który w skali roku niewiele przekracza 2 mln zł, nigdy nie bylibyśmy w stanie przeznaczyć na remont takiej kwoty – dodaje durektor.
Tak czy inaczej, zgodnie z zasadami przyznawania dotacji, teatr zobowiązany jest zapewnić wkład własny w odpowiedniej wysokości, w tym przypadku ok. 200 tys. zł. Przyznane teatrowi pieniądze pochodzą ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Ze względu na zabytkowy charakter obu budowli, prace będą realizowane pod nadzorem konserwatorskim.
Budynek teatru do 1964 roku zajmowali stacjonujący w Legnicy Rosjanie. Następnie przejęła go strona polska, a polski teatr uruchomiono w nim w 1977 roku. Projekt rewitalizacji ma zostać ukończony przed przyszłorocznymi obchodami 30-lecia tego wydarzenia.