Od przyszłego roku najwybitniejsi artyści otrzymywać będą Silesię, przyznawaną przez sejmik województwa dolnośląskiego. O ustanowieniu nowej nagrody zdecydowali 26 października radni na ostatniej w tej kadencji sesji sejmiku. - To forma zachęty dla twórców. Przy mizerocie finansowej panującej w kulturze zależało nam, by były to nagrody wysokie - zauważa Marcin Zawiła, dyrektor wydziału kultury Urzędu Marszałkowskiego.

Artysta nagrodzony Silesią otrzyma 20 tys. zł, natomiast wyróżniona w ten sposób instytucja - 100 tys. zł. Laureatów wskazywać będzie kapituła złożona z przewodniczących sejmiku i komisji kultury, członka zarządu województwa ds. kultury oraz powołanych ekspertów.
Radni sejmiku uchwalili także nowe zasady przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury.
Marcin Zawiła: - Wcześniej wnioski wpływały zbyt chaotycznie. Teraz przez cały rok organizatorzy różnych festiwali, konkursów, przeglądów mogą się zwracać do marszałka o ufundowanie nagród dla laureatów swoich imprez. Zgłaszać można także twórców np. obchodzących jubileusz pracy artystycznej.
Laureatów wybierać będzie ta sama kapituła, co w przypadku Nagrody Kulturalnej Silesia.
Twórcy od przyszłego roku mogą także liczyć na stypendia przyznawane przez zarząd województwa. Wnioski o dofinansowanie projektów kulturalnych składać można w dwóch turach - do 30 marca i do 31 sierpnia. Maksymalnie można otrzymać 12 tys. zł.
Dominika Kubicz-Wichłacz z Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego: - Wszystkie oferty oceniane będą na zasadzie konkursu. Stypendia nie mają charakteru socjalnego, a otrzymają je autorzy projektów, które najlepiej rokują na wykorzystanie tych pieniędzy.