W poniedziałek 21 września  w Teatrze Powszechnym w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru”, którą przyznano Dorocie Buchwald, byłej dyrektor Instytutu Teatralnego (2014-2018). Po raz pierwszy wręczono też „Złoty Prolog”, który przyznano legnickiej aktorce, dramatopisarce i reżyserce Magdalenie Drab. Obie nagrody ustanowiła Fundacja Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera.


Nagroda im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” ustanowiona została przez Fundację Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera, aby – wyrażane w praktyce twórczej, dydaktycznej oraz pisarskiej idee Patrona – przypominać i propagować. Pomimo oczywistych zmian politycznych, społecznych, estetycznych i obyczajowych, które dokonały się wokół teatru i w nim samym, idee te są wciąż warte pamięci i uwagi – dla dobra teatru, jego twórców i publiczności.

Kapitułę VII edycji Nagrody stanowili członkowie Rady Fundacji: Barbara Borys-Damięcka, Ewa Dałkowska, Joanna Hübner-Wojciechowska, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Stanisław Radwan, Jacek Sieradzki, Allan Starski, a także laureaci poprzednich edycji Nagrody: Anna Augustynowicz, Piotr Cieplak, Jan Englert, Jacek Głomb, Tomasz Rodowicz i Jerzy Trela.  

Po raz pierwszy przyznano także Wyróżnienie im. Zygmunta Hübnera „Złoty Prolog”, dla twórcy na początku drogi, który w nowatorski, sobie właściwy sposób, realizuje hübnerowskie idee teatru, w następujących aspektach: etyka pracy, samodzielność i oryginalność, wrażliwość na problemy współczesności, dbałość o warsztat, wysoki poziom działań artystycznych, organizacyjnych lub społecznych.

Decyzją Rady Fundacji, laureatką I edycji Wyróżnienia im. Zygmunta Hübnera „Złoty Prolog” 2020 została Magdalena Drab, której sylwetkę twórczą przedstawił członek Rady  Fundacji Jacek Sieradzki.

Magdalena Drab – aktorka, reżyserka, dramatopisarka. Absolwentka łódzkiej PWSFTviT, związana z Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy (debiut w 2012 r.), występuje jako aktorka także na innych scenach Polski. Jako dramatopisarka jest laureatką najważniejszych nagród w tej dziedzinie. Od lat jest liderką off-owego Teatru Zamiast w Łodzi. Jako reżyserka w teatrze zawodowym debiutowała w 2017 roku. Reżyseruje w Teatrze w Legnicy i w innych teatrach. Drab ceni warsztat i rzemiosło, co widać w jej przedstawieniach. Nominowana do Paszportu „Polityki” 2019 w kategorii „teatr” – za dramat „Wyzwolenia”, współczesną parafrazę dzieła Wyspiańskiego i uparcie powtarzane pytanie: kim jestem. „Olśniewająco wszechstronny talent, jaki wykwitł nam na teatralnej glebie”.

Współfundatorem Nagrody i Wyróżnienia jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a mecenasem uroczystości ich wręczenia miasto st. Warszawa.

oprac. Grzegorz Żurawiński, źródło: e-teatr.pl