Po raz szósty legnicki teatr dostał szansę i gwarancję dofinansowania, by zorganizować wakacyjne warsztaty dla dzieci w systemie półkolonii twórczych. Legniczanie zorganizują "Lato w Teatrze" 2020 w dniach 15-28 sierpnia wyjazdowo we współpracy z działającym od 2002 roku we wsi Chobienia w gminie Rudna Chobieńskim Ośrodkiem Kultury.


Skierowany do dzieci i młodzieży warsztatowy program "Lato w Teatrze" powstał w 2008 roku, jako odpowiedź na potrzebę ożywienia teatrów w okresie wakacyjnym. Szybko przeobraził się w konkurs grantowy adresowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Całość realizowana jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Maksymalna dotacja dla jednego organizatora to 40 tys. zł.

O dotację na "Lato w Teatrze" 2020 ubiegało się 181 podmiotów. Po ocenie merytorycznej złożonych wniosków udzielono jej 40 projektom, wśród których znalazł się legnicki pomysł pod nazwą NATURA(LNIE) przeznaczony dla 20 dzieci z Chobieni w wieku 8-12 lat.

- Podstawową ideą projektu jest przywrócenie dzieciom radości płynącej z życia i zabawy blisko natury. Odpowiadamy w ten sposób na poważny problem społeczny, jakim jest nadmierna technologizacja młodego pokolenia. Przygotowując w lutym program nie przyszło nam jednak do głowy, co wszystkich nas czeka, że temat, którym zamierzamy się zająć, stanie się tak nośny, medialny i aktualny z zupełnie innych, niż zakładane przez nas powody - objaśnia legnicka koordynatorka "Lata w Teatrze" Joanna Rostkowska.

Epidemia i związane z nią zagrożenia oraz obostrzenia sanitarne postawiły przed organizatorami warsztatów poważne wyzwania. Stawiały możliwość przeprowadzenia tegorocznej akcji pod wielkim znakiem zapytania.

- W tym trudnym czasie zdecydowaliśmy się na projekt „na żywo”, choć wspólnie z Instytutem Teatralnym z Warszawy rozważaliśmy możliwości LWT online. Część innych organizatorów się na to zdecydowała. My pozostaniemy przy wersji w realu, choć zmodyfikowaliśmy program pod względem bezpieczeństwa uczestników i prowadzących. LWT będzie prowadzone w trzech grupach: aktorskiej, muzycznej i scenograficznej, które przez całe dwa tygodnie będą się spotykały osobno w realu, a wspólnie jedynie online. W finałowym spektaklu wystąpią wszyscy, ale osobno, czyli każda grupa po kolei. Taki sposób na realizacje tych dwutygodniowych warsztatów poważnie godzi w naszą idę wspólnoty teatralnej, ale nie mamy innego wyjścia. Nie chcemy siedzieć już przed komputerem - dodaje Joanna Rostkowska.

Warsztaty o statusie półkolonii z zapewnionym dla uczestników bezpłatnym obiadem organizowane będą pod opieką pedagogiczną w porozumieniu z dolnośląskim Kuratorium Oświaty. Z uwagi na miejsce warsztatów, temat przewodni i liczne nadodrzańskie tereny zielone zamiarem organizatorów jest, by większość zajęć odbyła się w plenerze.

Grzegorz Żurawiński