W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ws. warunków wznowienia działalności instytucji kultury, m.in. teatrów, kin. Regulacja zakłada, że od 6 czerwca będą mogły prowadzić one działalność pod warunkiem najwyżej 50-procentowego wypełnienia widowni i przy zachowaniu obowiązku zakrywania nosa i ust. Depesza Darii Poryckiej.


Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanowi, że od 6 czerwca instytucje kultury mogą wznowić działalność. Dotyczy to m.in. kin w pomieszczeniach zamkniętych i teatrów pod warunkiem przestrzegania wskazanego w projekcie reżimu sanitarnego. Liczba widzów powinna być ograniczona do 50 proc. liczby miejsc na widowni. Uczestnicy i widzowie mają też obowiązek zakrywania ust i nosa.

Zgodnie z rozporządzeniem od 6 czerwca dopuszczalne jest także prowadzenie przed przedsiębiorców oraz inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami takimi, jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania. W miejscu odbywania się imprezy nie może znajdować się jednak więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja.

(Daria Porycka, "Opublikowano rozporządzenie ws. warunków wznowienia działalności instytucji kultury", PAP, 30.05.2020)