Z inicjatywy Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego powstaje zespół ekspercki, którego głównym zadaniem będzie wypracowanie rozwiązań prawnych, mających chronić instytucje, ich pracowników i współpracowników oraz łagodzić negatywne skutki spowodowane przez zagrożenie epidemiologiczne teraz i w przyszłości. W skład tej grupy wchodzi dyrektor legnickiego Teatru Modrzejewskiej i wiceprezes Związku Pracodawców Unia Polskich Teatrów Jacek Głomb.


Do udziału w pracach zespołu zaproszeni zostali praktycy pracujący w różnych obszarach teatru, przedstawiciele związków zawodowych i stowarzyszeń, a także organizatorów życia teatralnego w Polsce.

Pierwsze efekty prac tworzonego właśnie zespołu mają być znane przed startem nowego sezonu teatralnego. Jego członkowie, na podstawie analizy i diagnozy obecnej sytuacji, w tym gromadzonych danych dotyczących sytuacji finansowej teatrów, opracują rozwiązania dla artystów, dyrektorów teatrów i ich organizatorów, które stanowić będą kodeks dobrych praktyk i modeli działania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Rekomendacje mogą wiązać się także z koniecznością wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.

Nowa rzeczywistość, nowe zadania

W pierwszym etapie prac do głównych zadań zespołu należeć będzie: opracowanie - wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przedstawicielami organizatorów - rekomendacji dla programów i konkursów pomocowych; monitorowanie procesu stopniowego powrotu teatrów do pracy; opracowanie zbioru dobrych praktyk dotyczących umów zawieranych z artystami i realizatorami; opracowanie założeń programów rekompensujących straty poniesione przez teatry.

Zespół będzie pracował w dwóch trybach: zamkniętym/roboczym oraz konsultacyjnym - otwartym dla wszystkich zainteresowanych. Prace zespołu będą dokumentowane.

Skład Zespołu:

Natalia Dzieduszycka - TR Warszawa, dyrektor;
Jacek Głomb - Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, dyrektor; Unia Polskich Teatrów;
Andrzej Hamerski - Teatr Muzyczny w Poznaniu, zastępca dyrektora ds. administracyjnych;
Agnieszka Komar-Morawska - dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury, MKiDN;
Katarzyna Meissner - Instytut Muzyki i Tańca, dyrektor;
Marta Miłoszewska - Gildia Reżyserek i Reżyserów Teatralnych;
Alicja Przerazińska - Teatr Polonia, Och-Teatr, dyrektor Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury; Unia Teatrów Niezależnych;
Paweł Szkotak - Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów;
Hanna Trzeciak - Teatr Wielki Opera Narodowa, zastępca dyrektora ds. finansowych i rozwoju;
Marta Wójcicka - Studio Teatralne Koło, prezes stowarzyszenia; Unia Teatrów Niezależnych;
Przedstawiciele ZASP, ZZAP, Stowarzyszenia Forum Środowisk Sztuki Tańca oraz władz samorządowych

Instytut Teatralny zastrzega możliwość rozszerzenia składu zespołu na każdym etapie jego prac.

("Jak ochronić teatr? Przy IT niebawem rozpocznie prace nowy zespół ekspercki", http://www.e-teatr.pl, 16.05.2020)