W piątek 15 maja Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu dotacyjnego "Kultura w sieci" finansowanego ze środków MKIDN. 60 mln zł trafi na wsparcie i rozwój działalności kulturalnej i artystycznej w sieci w czasie epidemii koronawirusa. Wszystkie efekty działań dostępne będą za darmo w Internecie. Wśród ponad tysiąca beneficjentów programu jest legnicki Teatr Modrzejewskiej, któremu przyznano 94 tys. zł na "Nowy Dekameron" online.


"Kultura w sieci" spotkała się z ogromnym, największym w historii programów dotacyjnych NCK, zainteresowaniem: do programu zgłoszono łącznie 5 948 wniosków na łączną kwotę przeszło 471 mln zł. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wyłoniono 1 182 zwycięskie projekty. Już w maju rozpoczniemy etap zawierania umów i uruchomimy pierwsze wypłaty dotacji.

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line, jak również rozwój przestrzeni umożliwiającej odbiorcom kultury korzystanie z jej zasobów w sieci. Istotnym celem programu jest wspieranie zadań rozwijających kapitał kulturowy odbiorców za pomocą narzędzi internetowych oraz rozwój kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury.

W ramach programu realizowane będą bardzo różne rodzaje projektów:

* warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania on-line służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury – 254 dotacje

* wydarzenia kulturalne on-line, m.in.: koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami; udostępnianie zapisów wydarzeń kulturalnych (w tym: przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami); wirtualne oprowadzania, spacery po miejscach kultury – 562 dotacji

* udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych – w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji, popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych – 89 dotacji

* tworzenie stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z dziedziny kultury – 132 dotacje

* tworzenie wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej oraz publikacji książkowych w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki) – 145 dotacji

Liczba blisko 1200 beneficjentów w skali 6000 wniosków, które wpłynęły do NCK, odpowiada standardom innych realizowanych przez nas programów i jest adekwatna do możliwości budżetowych programu. A warto dodać, że 60 mln zł, które w najbliższych tygodniach będziemy przekazywać na realizację w sieci zwycięskich projektów, to kwota równa rocznej wartości wszystkich pozostałych programów dotacyjnych, którymi zarządza NCK – zwraca uwagę prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor NCK.

Budżet dziewięciu programów dotacyjnych zarządzanych przez Narodowe Centrum Kultury (własnych i ministerialnych) w 2020 r. to ponad 120 mln zł. Środki te wspierają działalność samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność w sektorze kultury.

(NCK, "Kultura w sieci. WYNIKI NABORU!", https://nck.pl, 15.05.2020)