Podczas wtorkowego (28 kwietnia) spotkania Zespołu Antykryzysowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński przedstawił reprezentantom stowarzyszeń twórczych zakres pomocy dla ludzi kultury przygotowanej przez resort i rząd. Uczestniczył w nim także - jako wiceprezes Unii Polskich Teatrów - dyrektor legnickiego teatru Jacek Głomb.


We wtorek odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Antykryzysowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak poinformował PAP resort kultury w przesłanym komunikacie, minister kultury Piotr Gliński przedstawił reprezentantom stowarzyszeń twórczych skalę i zakres działań pomocowych dla ludzi kultury przygotowanych zarówno przez ministerstwo, jak i rząd w ramach ogólnych narzędzi osłonowych dla polskiej gospodarki. Podczas spotkania dyskutowano o ewentualnym rozszerzeniu zakresu wsparcia oraz zmianach w ramach już funkcjonujących rozwiązań

Wzięli w obradach udział wzięli przedstawiciele m.in. Związku Artystów Scen Polskich, Związku Kompozytorów Polskich, Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, Związku Polskich Artystów Plastyków, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Artystów Tancerzy, Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Unii Literackiej, Unii Polskich Teatrów, Zrzeszenia Filharmonii Polskich, Gildii Reżyserów Polskich, Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych oraz Polskiej Rady Muzycznej.

Poinformowano, że minister kultury zadeklarował m.in. zgłoszenie poprawki do Tarczy Antykryzysowej, aby jej rozwiązania uwzględniały specyfikę umów zawieranych przez środowiska twórcze. MKiDN ma również zrobić przegląd ewentualnych dodatkowych narzędzi wsparcia dla artystów oraz opracować przewodnik dla ludzi kultury po narzędziach pomocowych przygotowanych przez rząd, samorządy, organizacje zrzeszające twórców oraz inne podmioty.

W komunikacie podano, że minister kultury zadeklarował m.in. intensyfikację i przyspieszenie prac nad ustawą o uprawnieniach artysty zawodowego, która ureguluje sprawę ubezpieczeń społecznych dla środowisk twórczych.

MKiDN niezwłocznie po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego i ograniczeń w działalności instytucji kultury przystąpiło do pracy nad rozwiązaniami rekompensującymi straty związane z zawieszeniem działalności w tym sektorze. Dzięki temu polscy artyści mogą dziś liczyć na wielowymiarowe wsparcie ze strony państwa polskiego, którego wartość szacujemy na ok. 4 mld zł.

Resort przypomniał, że działalność przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych w obszarze kultury jest objęta działaniem Tarczy Antykryzysowej, w ramach której mogą skorzystać z rozwiązań proponowanych w ustawie, m.in. dopłat do utrzymania miejsc pracy, postojowego (3 x 2 tys. zł), trzymiesięcznego zwolnienia ze składek ZUS, pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (do kwoty 5 tys. zł), wakacji kredytowych, zwolnienia z podatków lokalnych itp. Tarcza Antykryzysowa umożliwia im również zamianę niezrealizowanych świadczeń na vouchery o odpowiadającej wartości i wydłuża termin ewentualnego zwrotu środków z tytułu niewykorzystanych świadczeń do 180 dni.

Przypomniano również o nowym programie "Kultura w Sieci", który wspiera artystów, twórców oraz instytucje, które ze względu na trwającą epidemię, a wcześniej stan zagrożenia epidemicznego, nie mogą realizować swojej twórczości artystycznej w dotychczasowej formie, a przenieśli ją np. do internetu.

W komunikacie czytamy też, że o 55 mln zł zwiększone zostały środki na pozostałe 32 Programy Ministra, w których trwa jeszcze proces odwoławczy. Podano, ze niezwłocznie po rozstrzygnięciu programu "Kultura w sieci", Narodowe Centrum Kultury ogłosi nowy nabór do programu "Kultura - Interwencje" z budżetem 10 mln zł.


("Minister kultury przedstawił środowiskom twórczym rozwiązania na czas kryzysu", PAP, źródło: e-teatr.pl, 29.04.2020)


Jacek Głomb na fb: Muszę ze zdumieniem zaznaczyć, że właśnie dziś (we wtorek 28 kwietnia - @KT) - nie mówiąc o tym na posiedzeniu zespołu ani słowa - wicepremier i minister kultury zdecydował się opublikować swój "Apel do samorządów" pisząc w nim m.in. „Niezwykle ważne jest obecnie utrzymywanie wsparcia ze strony samorządów dla wszystkich instytucji kultury”. Problem polega na tym, że właściwie każdy samorząd w Polsce jest w tej chwili na skraju bankructwa. Jeśli nie pojawi się realny, centralny program dla instytucji kultury, to część będzie ograniczać działalność, ciąć etaty, a niektóre będą likwidowane. Program rekompensowania strat powinien być uruchamiany już, a środki muszą być naprawdę duże, bo skala 20 czy nawet 80 milionów złotych, przy około 15 tysiącach instytucji, to ok. 5, 5 tys. zł na instytucję... W zależności od wielkości i rodzaju instytucje kultury utraciły przychody własne. Te mniejsze straty, od połowy marca do końca czerwca, szacują na kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy. Te duże od kilkuset do ponad miliona złotych. Teatr w Legnicy to ok. 250 tys. zł. Wiele samorządów już zapowiedziało, że nie będzie w stanie utrzymać kwot dotacji podmiotowych na rok 2020 na deklarowanym poziomie.