Po raz szósty legnicki teatr dostał szansę i gwarancję dofinansowania, by zorganizować wakacyjne warsztaty dla dzieci w systemie półkolonii twórczych. Komisja ekspertów realizowanego po raz 13. ogólnopolskiego programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie pod nazwą  "Lato w teatrze" przyznała legnickim organizatorom akcji dotację w wysokości 40 tys. zł.


O dotację na "Lato w Teatrze" 2020 ubiegało się 181 podmiotów. Po ocenie merytorycznej złożonych wniosków udzielono jej 40 projektom, wśród których znalazł się legnicki pomysł na zorganizowanie wakacyjnych warsztatów (15-28 sierpnia) wyjazdowo we współpracy z działającym od 2002 roku we wsi Chobienia w gminie Rudna Chobieńskim Ośrodkiem Kultury.

Opracowany w legnickim teatrze projekt pod nazwą NATURA(LNIE) przeznaczony jest dla 30 dzieci w wieku 8-12 lat. - Podstawową ideą projektu jest przywrócenie dzieciom radości płynącej z życia i zabawy blisko natury. Odpowiadamy w ten sposób na poważny problem społeczny, jakim jest nadmierna technologizacja młodego pokolenia. Przygotowując w lutym program nie przyszło nam jednak do głowy, co wszystkich nas czeka, że temat, którym zamierzamy się zająć, stanie się tak nośny, medialny i aktualny z zupełnie innych, niż zakładane przez nas powody - objaśnia legnicka koordynatorka "Lata w teatrze" Joanna Rostkowska.

Warsztaty o statusie półkolonii z zapewnionym dla uczestników bezpłatnym obiadem organizowane będą pod opieką pedagogiczną w porozumieniu z dolnośląskim Kuratorium Oświaty. Tradycyjnie zajęcia odbywać się będą w czterech grupach: aktorskiej, muzycznej, scenograficznej i promocyjnej. Z uwagi na miejsce warsztatów, temat przewodni i liczne nadodrzańskie tereny zielone zamiarem organizatorów jest, by większość zajęć odbyła się w plenerze. Planowana jest także jednodniowa wycieczka połączona ze zwiedzaniem Legnicy i obiektów oraz pracowni jej teatru. Finałowym akcentem zajęć ma być spektakl przygotowany przez uczestników warsztatów dla mieszkańców Chobieni.

Mimo pozytywnej oceny legnickiego projektu i przyznanego dofinansowania dla jego realizacji Instytut Teatralny wyraźnie zastrzegł, że "tegoroczna realizacja projektu zależna jest od dalszych decyzji władz państwowych dotyczących organizacji wypoczynku letniego", co stawia możliwość przeprowadzenia tegorocznych warsztatów "Lata w teatrze" pod znakiem zapytania.

- Trudno przewidzieć jak rozwinie się sytuacja związana z pandemią i jak zachowają się rodzice potencjalnych uczestników. Mamy duże wsparcie ze strony dyrekcji i pracowników Chobieńskiego Ośrodka Kultury. Liczymy zatem, że wspólnie przeprowadzimy rekrutację online, jeżeli będzie taka potrzeba. Ponadto nasze warsztaty zaplanowaliśmy pod koniec wakacji, co daje nadzieję, że wtedy będziemy mogli już spotykać się w realnej rzeczywistości. Ponadto nasze "Lato w teatrze" jest pomyślane jako półkolonie, podczas których uczestnicy są z nami przez sześć godzin dziennie, po czym wracają do domów. Być może taka forma zajęć pod koniec wakacji będzie już możliwa  - zauważa Joanna Rostkowska.

Skierowany do dzieci i młodzieży warsztatowy program "Lato w teatrze" powstał w 2008 roku, jako odpowiedź na potrzebę ożywienia teatrów w okresie wakacyjnym. Szybko przeobraził się w konkurs grantowy adresowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Całość realizowana jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Maksymalna dotacja dla jednego organizatora to 40 tys. zł.

Grzegorz Żurawiński