W piątek 17 kwietnia na Twitterze MKiDN pojawiła się informację, że w ramach pomocy socjalnej dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury Ministerstwo przyznało "429 zapomóg dla twórców i artystów na łączną kwotę ponad 800 tys. zł". Depesza Katarzyny Krzykowskiej.


W komunikacie na stronie resortu kultury napisano, że "(...) pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury mogą uzyskać twórcy i artyści, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej".

Dodano, że "aby ubiegać się o pomoc socjalną, należy czytelnie wypełnić >>Wniosek o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury<< (do pobrania) oraz dołączyć wymagane załączniki wskazane we wniosku". Poinformowano, że "wnioski można składać w dowolnym terminie przez cały rok, a pomoc socjalna ma charakter jednorazowej wypłaty środków".

Zaznaczono, że "sytuacja losowa spowodowana stanem epidemii nie wymaga przedłożenia żadnego zaświadczenia". Dodano, że "zaświadczenie lekarskie wymagane jest jedynie w przypadku choroby przewlekłej wnioskodawcy, a informacja o dochodach (netto) za ostatnie 12 miesięcy powinna zostać podana w formie oświadczenia we wniosku (nie są wymagane skany PIT-ów ani innych dokumentów finansowych).

Przekazano, że wniosek można składać za pośrednictwem platformy ePUAP.

(Katarzyna Krzykowska, "MKiDN przyznało zapomogi dla twórców i artystów", PAP, 17.04.2020)