Online pracować będzie pod wodzą Jacka Głomba legnicka ekipa Teatru Modrzejewskiej nad najnowszą premierą. Na warsztat artyści wzięli „Dekameron”, dzieło Giovaniego Boccaccia , rzecz o ludziach w czasach zarazy. Pisze Lilla Sadowska.


Spektakl nosi tytuł „Nowy Dekameron” i inspirowany będzie powieścią „ Dekameron”. „Dekameron” znaczy„dziesięć dni”. Dzieło tak właśnie zostało podzielone, na dziesięć dni, podczas których mieszkańcy Florencji, którzy z obawy przed szerzącą się epidemią dżumy opuścili miasto, przedstawia kolejno swoje opowieści na zadany temat. Wszystko razem tworzy zbiór stu nowel, a kompozycja całości przypomina „Baśnie z tysiąca i jednej nocy”.

Dominującym tematem jest miłość we wszelkich swych odcieniach od najwyższej wzniosłości do najbardziej cielesnego erotyzmu, niegardzącego niekiedy sprośnymi akcentami buffo. Autor ze swobodą krytykuje nadużycia kleru. Nic dziwnego, że wydane w 1470 roku dzieło, w XVI w. znalazło się na indeksie ksiąg zakazanych” – mówi opis powieści

- Będziemy pracować online według następującego schematu: aktorzy dostaną tekst powieści i wybiorą jeden z fragmentów/nowel, pracują, każdy z osobna, albo w parach, rzeczywistych lub stworzonych na użytek projektu, nad wybranym fragmentem indywidualnie, w kontakcie elektronicznym współtwórcami spektaklu. Nie myślimy o przedstawieniu złożonym z monologów/monodramów, ale o rzeczy składającej się z różnych konwencji, na przykład teatr lalkowy, projekcje filmowe. Powstaną dwie wersje, jedna w sieci, druga, jak świat wróci do normy, na deskach scenicznych – wyjaśnia Jacek Głomb, dyrektor Teatru Modrzejewskiej.

- Wiemy, że nie tylko my wpadliśmy na trop „Dekamerona w czasie zarazy”. Ktoś robi czytanie w internecie, ktoś organizuje wydarzenie. Ale przecież w jednym sezonie w polskim teatrze przygotowywanych jest kilka premier „Hamleta”. O terminie premiery poinformujemy jak najszybciej, do końca marca – dodaje Jacek Głomb.

Spektakl zrealizują: Jacek Głomb, opieka reżyserska, video i montaż Karol Budrewicz, opieka scenograficzna Małgorzata Bulanda, opracowanie muzyczne Łukasz Matuszyk, konsultacje dramaturgiczne Katarzyna Knychalska i Robert Urbański. W sztuce wystąpią: Magda Biegańska, Katarzyna Dworak, Gabriela Fabian, Ewa Galusińska, Joanna Gonschorek, Aleksandra Listwan, Zuza Motorniuk, Małgorzata Patryn, Magda Skiba, Małgorzata Urbańska, Bartosz Bulanda, Rafał Cieluch, Robert Gulaczyk, Bogdan Grzeszczak, Mateusz Krzyk, Paweł Palcat i Paweł Wolak.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiada nowy program „Twórczość w Internecie” będący jednym z elementów rządowej Tarczy Antykryzysowej, przewidujący dotacje na rozwój cyfrowych form prezentacji twórczości artystycznej, który zostanie uruchomiony jak najszybciej. Teatr Modrzejewskiej złoży do tego programu wniosek na realizację spektaklu.

(Lilla Sadowska, „Nieskończona radość boleścią się kończy, a po boleści znów radość nastaje”, https://kulturalia.lca.pl, 24.03.2020)