Działalność teatrów i pozostałych instytucji kultury jest zawieszona, jednak nie oznacza to, że sztuka i kultura w czasie kryzysu zaniknie. Udowadnia to m.in. nasz legnicki teatr, który przystąpił do przygotowania nadzwyczajnej premiery. Zarówno temat spektaklu, jak i sposób jego realizacji, odpowiadać będą sytuacji, w jakiej znalazł się kraj, teatr i jego twórcy. „Nowy Dekameron” według tekstu Boccaccia powstanie w wersji sieciowej, a później także scenicznej. Pisze Klaudia Korfany.


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje wdrożenie nowego programu pn. „Twórczość w Internecie” i dotacje na rozwój cyfrowych form prezentacji twórczości artystycznej. Legnicki teatr zapowiada złożenie wniosku i skorzystanie z okazji dofinansowania tej nietypowej realizacji.

- Nad spektaklem będziemy pracować „wirtualnie”, z zasadą zachowania pełnego bezpieczeństwa. Powstaną dwie wersje: w sieci, ale także – jak świat wróci do normy – na deskach scenicznych. Będziemy pracować według następującego schematu: aktorzy dostaną tekst powieści i wybiorą jeden z fragmentów/nowel. Pracować będą każdy z osobna, albo w parach – rzeczywistych lub stworzonych na użytek projektu – nad wybranym fragmentem indywidualnie, w kontakcie elektronicznym z pozostałymi współtwórcami spektaklu – poinformował dyrektor legnickiego teatru Jacek Głomb, który objął realizację opieką reżyserską.

Przedstawienie prawdopodobnie nie będzie złożone z tradycyjnych monologów czy monodramów, ale będzie się składało z różnych form przekazu, na przykład teatru lalkowego, projekcji filmowych.

Spektakl „Nowy Dekameron” inspirowany będzie zbiorem opowieści Giovaniego Boccaccia „Dekameron” (z greki „dziesięć dni”), którego kompozycja nawiązuje do arabskiej „Baśni tysiąca i jednej nocy”. Zgodnie z tytułem dzieło Boccaccia zostało podzielone na dziesięć dni, podczas których mieszkańcy Florencji, którzy dla zabicia czasu i z obawy przed szerzącą się zarazą (dżumą) opuścili miasto, przedstawiają kolejno swoje opowieści na zadany temat.

„Nowy Dekameron” zrealizują: Jacek Głomb (opieka reżyserska), Karol Budrewicz (video i montaż), Małgorzata Bulanda (opieka scenograficzna), Łukasz Matuszyk (opracowanie muzyczne), Katarzyna Knychalska i Robert Urbański (konsultacje dramaturgiczne). Aktorzy: Magda Biegańska, Katarzyna Dworak, Gabriela Fabian, Ewa Galusińska, Joanna Gonschorek, Aleksandra Listwan, Zuza Motorniuk, Małgorzata Patryn, Magda Skiba, Małgorzata Urbańska, Bartosz Bulanda, Rafał Cieluch, Robert Gulaczyk, Bogdan Grzeszczak, Mateusz Krzyk, Paweł Palcat, Paweł Wolak.

O terminie premiery teatr poinformuje do końca marca.

(Klaudia Korfanty, "Teatr Modrzejewskiej w Legnicy rozpoczyna pracę nad nietypowym spektaklem", https://legnica.naszemiasto.pl, 23.03.2020)