W sobotę 18 stycznia, na godzinę przed wyjątkowo kobiecym legnickim spektaklem „Krzywicka/Krew”, w teatralnym holu odbędzie się wernisaż wystawy „Kręgi Kobiet” złożonej z wybranych prac trzech edycji kalendarza Manufaktury Inicjatyw Różnorodnych oraz spotkanie z prezeską tego opolskiego stowarzyszenia Małgorzatą Kulczycką. Początek o godz. 18.00. Wstęp wolny.


Wystawę „Kręgi Kobiet” tworzy 25 prac o tematyce okołokobiecej z perspektywy zrodzonego w latach 90. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych feminizmu trzeciej fali, który był odpowiedzią na porażkę drugofalowych strategii równouprawnienia oraz konsekwencją rosnącej świadomości znaczenia rasy, etniczności, wyznania religijnego czy podziałów ekonomicznych dla równouprawnienia kobiet. Trzecia fala charakteryzuje się połączeniem myśli feministycznej z różnymi współczesnymi nurtami teorii społecznej, przede wszystkim z teorią krytyczną, poststrukturalizmem, teorią queer, teorią postkolonialną czy ekologizmem. Aktywistki trzeciej fali wyrażają głosy grup dotychczas wykluczonych ze społeczno-politycznej debaty.

Autorkami prac, które są wyrazem codziennej walki o życie, zdrowie, równość, wolność i prawa kobiet, a które złożyły się na wystawę są: Marta Zabłocka, Agnieszka Sierzputowska, Ela Hołoweńko, Marta Frej, Anna Zajdel, Iza Moczarna-Pasiek, Ewa Sumlińska, Maria Strzelecka, Liliana Piskorska, Katarzyna Kaczor, Ela Kos, Monika Drożyńska, Slumsi Tutka, Agnieszka Bąk, Asia Bordowa, Agata Kubis, Kate Busz, Lidia Sapińska oraz Iwona Demko.

Stowarzyszenie Manufaktura Inicjatyw Różnorodnych (MIR) istnieje od 2016 roku, ale jego członkinie działały już wcześniej jako grupa nieformalna. Obecnie do MIR należy osiem aktywistek. Zajmują się przeciwdziałaniem przemocy ze względu na płeć, edukacją antydyskryminacyjną, promują WenDo – warsztaty samoobrony i asertywności dla kobiet, zamalowują nienawistne napisy na murach, tworzą murale poświęcone kobietom, organizują festiwal Kręgi Kobiet, wydają feministyczny kalendarz, organizują warsztaty stolarskie. “Ciągle jeszcze jesteśmy idealistkami wierzącymi, że lepszy i równiejszy świat jest możliwy i że nasze trzy grosze dorzucone do tej walki o wolność  i równość to droga ku realnym zmianom” – piszą o sobie.

Misją podstawową Stowarzyszenia jest  antydyskryminacja rozumiana jako podejmowanie wszelkich działań artystycznych, społecznych i edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania stygmatyzacji i marginalizacji społecznej grup, budowanie społeczeństwa otwartego na różnorodność. Wernisażowi wystawy „Kręgi Kobiet” towarzyszyć będzie spotkanie z jej inicjatorką i prezeską Stowarzyszenia MIR Małgorzatą Kulczycką zaangażowaną w działania związane z przeciwdziałaniem mowie nienawiści, dyskryminacji i obronie praw człowieka, koordynatorce akcji HejtStop na Opolszczyźnie, która prowadzi także pracownię artystyczną Phenomeno w podopolskiej wsi Ochodze.

Grzegorz Żurawiński