„Hipokamp na Scenie Teatru. Fenomen pamięci – między neuropsychologią a sztuką” - wykład neuropsychologa Agnieszki Żelwetro odbędzie się 27 listopada w Art Cafe Modjeska godzina 18.00. Wstęp wolny. Pisze i zachęca Małgorzata Jaroszewska.
 
Spotkanie jest przeznaczone dla wszystkich, których interesują mechanizmy pamiętania oraz jak można wykorzystać je twórczo w teatrze. W wykładzie zostaną poruszone takie zagadnienia, jak: wspominanie i opowiadanie, czyli o tym, jak można zmieniać siebie i swoją historię, i jak różnie, to samo zdarzenie może być zapamiętane przez każdego z nas. Zastanowimy się również czy teatrem można leczyć, czyli o wykorzystaniu teatru i pamięci w procesie twórczym i terapeutycznym. Treść wykładu wpisuje się w tematykę warsztatów teatralnych dla dorosłych i seniorów w projekcie „Teatr jest bliżej, niż myślisz”, który w tym roku realizuje legnicki teatr.
 
Agnieszka Żelwetro jest specjalistą psychologii klinicznej – neuropsychologiem. Zajmuje się diagnostyką i terapią neuropsychologiczną. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (przewodnicząca Oddziału Terenowego PTP). Organizuje konferencje neuropsychologiczne. Przygotowuje i prowadzi szkolenia dla psychologów, lekarzy, pielęgniarek. Uczy studentów psychologii i neuropsychologii. Jest współautorką innowacji: Teatr Reminiscencyjnej (opracowanej w ramach Inkubatora Innowacji. Sieci Wsparcia. Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”).
 
(Małgorzata Jaroszewska, "Hipokamp na Scenie Teatru", https://e-legnickie.pl/, 25.11.2019)
 
@KT: Hipokamp (Róg Ammona) to niezwykle delikatny i podatny na uszkodzenia element układu limbicznego (układ struktur korowych i podkorowych mózgu) odpowiedzialny za pamięć. Odgrywa ważną rolę w przenoszeniu informacji z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej oraz orientacji przestrzennej. Czasami nazywany "sercem mózgu".