Mimo że monodram Magdy Drab „Curko Moja Ogłoś to - rytmizowany biuletyn z wystawy Marii Wnęk" wystawiony dwukrotnie (w Szczecinie i Świnoujściu) podczas 54. Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2019 prezentowany był w nurcie pozakonkursowym jurorzy postanowili przyznać mu jedno ze swoich wyróżnień.


Jury 54. Przeglądu Teatrów Małych Form „Kontrapunkt” w składzie: Dorota Buchwald, Arkadiusz Buszko, Michał Nogaś postanowiło nie wybrać przewodniczącego. Postanowiło też nie przyznać nagrody głównej żadnemu ze spektakli, uznając, że prawo to przynależy zaangażowanej, ambitnej i pełnej wiary w teatr publiczności.

Jury, doceniając wysoki poziom zaprezentowanych przedstawień i wyjątkowo trafną ich selekcję, zgodną z mottem festiwalu „Coś jej winien?", zdecydowało się docenić i nagrodzić kreacje aktorskie, indywidualności twórcze i koncepty. Z uwagi na dużą liczbę tych zjawisk postanowiło przyznać: cztery wyróżnienia, przy czym dwa przedstawicielom nurtu pozakonkursowego. W tym  wyróżnienie, w wysokości 1000 zł, dla Magdaleny Drab za spektakl „Curko Moja Ogłoś To - rytmizowany biuletyn z wystawy Marii Wnęk".

Grand Prix, czyli wielką nagrodę publiczności 54. Przeglądu Teatrów Małych Form „Kontrapunkt” 2019 otrzymał spektakl „Lwów nie oddamy” Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. 7

(żuraw)