Garderoba, charakteryzatornia i rekwizytornia znalazły się na trasie kolejnej reporterskiej wycieczki Mateusza Bensza i towarzyszącego mu operatora kamery po zapleczu legnickiego Teatru Modrzejewskiej. W roli przewodnika wystąpiła szefowa teatralnej promocji Mariola Hotiuk.


Na trasie wędrówki były kolejno: garderoba (Anna Łysiak i Magdalena Jarocka), w której dokonywano przymiarek kostiumów do legnickich spektakli, charakteryzatornia (Bożena Jezierska-Jakimczyk), w której główną uwagę poświęca się wyglądowi głowy i twarzy oraz rekwizytornia (Jolanta Naczyńska), czyli miejsce gromadzenia drobnych przedmiotów uzupełniających kostium i scenografię podczas przedstawień.

OBEJRZYJ!

(Mateusz Bensz, „Okiem kamery”, TV Dami Legnica, 9.05.2019)