Drukuj
Podczas konferencji prasowej z udziałem lokalnych i regionalnych mediów prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski poinformował dziennikarzy o decyzji powiększenia o prawie 800 tys. zł kwoty przeznaczonej na remont obiektów Teatru Modrzejewskiej. 400 tys. zł dołoży także dolnośląski marszałek.

Remont teatralnych w centrum miasta prowadzony będzie w ramach projektu z udziałem środków Unii Europejskiej (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego), a umowę w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia Teatr Modrzejewskiej zawarł z Wojewodą Dolnośląskim już 9 sierpnia 2006 roku.

Ogłoszone zostały dwa przetargi na wykonanie remontu. Okazało się, że na skutek znacznego wzrostu cen materiałów i usług budowlanych (kosztorys był opracowany jeszcze w 2005 r.) koszty rewitalizacji bardzo się powiększyły. Pierwotnie były one oszacowane łącznie na 1.877.753,56 zł. UE wyasygnowała 1.408.315,17 złotych (75 proc.), budżet państwa – 187.775,36 zł (10 proc.), a dotacja z budżetu miasta wynosiła 281.663,03zł (15 proc.).

W wyniku drugiego przetargu wybrana została najtańsza oferta, określająca ogólną wartość inwestycji na 3.077.292,83 zł. W tej sytuacji Prezydent Legnicy postanowił zwiększyć dopłatę z budżetu miasta o 799.539 złotych po to, by przyznana już unijna dotacja nie została utracona. Z Urzędu Marszałkowskiego udało się uzyskać dodatkowe 400.000 złotych. Dzięki tym decyzjom, przy niezmienionej kwocie środków unijnych, przedsięwzięcie zostało zbilansowane.

Rozpoczynający się lada dzień remont budynku Starego Ratusza w legnickim Rynku (obecnie siedziba teatru) wpisuje się w ogólną koncepcję rewitalizacji Staromiejskiego Centrum Legnicy. Przedsięwzięcie potrwa – zgodnie z umową – do kwietnia 2008 roku i obejmie m. in.: wymianę i renowację stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji budynku wraz z konserwacją jej kamiennego wystroju, remont kawiarni Maska i pomieszczeń biurowych.

Będzie to pierwszy w tej skali remont teatralnych budynków od momentu utworzenia tej placówki, co stało się niemal dokładnie 30 lat temu (rocznica w listopadzie br.).