Podczas poniedziałkowej (20 września) uroczystej sesji Rady Miejskiej Legnicy, która odbyła się w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej, wręczono nagrody i wyróżnienia dla osób i instytucji zasłużonych dla miasta. W gronie wyróżnionych odznaką "Zasłużony dla Legnicy" są dwaj pracownicy Teatru Modrzejewskiej: brygadier sceny Mieczysław Gracz oraz aktor, dramatopisarz i reżyser Paweł Wolak (nieobecny na uroczystości).

Podczas uroczystości tytułem Honorowego Obywatela Legnicy wyróżniony został Stanisław Obertaniec, działacz Solidarności, senator, dziennikarz, radiowiec, redaktor naczelny Radia Plus Legnica. Nagrodę Miasta Legnicy otrzymały dwie instytucje: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy oraz Pogotowie Ratunkowe w Legnicy. Obie placówki otrzymają po 10 tysięcy złotych na swą działalność statutową.

Odznaki „Zasłużony dla Legnicy” otrzymało 20 osób i innych podmiotów wyróżnionych za osiągnięcia w pracy i działalność społeczną. Są wśród nich ludzie Modrzejewskiej:

Mieczysław Gracz,  brygadier sceny (potocznie zwany szefem maszynistów). Od ponad 40 lat w legnickim Teatrze Modrzejewskiej, należy do najstarszych pracowników tej instytucji. Od niedawna emeryt, ale nadal świadczy pracę dla Modrzejewskiej. Publiczność nie ogląda go na scenie, ale widzi efekty jego pracy w postaci wybudowanej scenografii lub zbudowanej tymczasowej widowni. Od pracy zespołu, którym kieruje, zależy także możliwość licznych teatralnych objazdów po Polsce i poza jej granicami. Jego kandydatura do miejskiego wyróżnienia zgłoszona została przez organizację zakładową NSZZ „Solidarność” w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej.

Paweł Wolak, aktor, dramatopisarz i reżyser ,w legnickim teatrze pracuje od 1995 roku. Grał we wszystkich najważniejszych realizacjach Teatru Modrzejewskiej. Wraz z żoną Katarzyną Dworak od kilkunastu lat nie tylko występuje na scenie (także w filmach i serialach), ale z sukcesami pisze i reżyseruje sztuki teatralne. Nie tylko na legnickiej scenie (obszerny opis artystycznego dorobku  Pawła Wolaka jest TUTAJ! Jego kandydaturę do wyróżnienia zgłosiło Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej w Legnicy, które w 2008 roku nagrodziło aktora "Bombą Sezonu".

* W dotychczasowej historii miejskiej odznaki "Zasłużony dla Legnicy" wyróżniono czternaścioro pracowników legnickiej sceny. Byli to: Jacek Głomb (1998), Anita Poddębniak (2001), Maria Antoniak (2001), Janusz Chabior (2006), Joanna Gonschorek (2007), Przemysław Bluszcz (2007), Mariola Hotiuk (2007), Grażyna Owczarek (2007), Joanna Rostkowska (2007), Małgorzata Bulanda-Głomb (2008), Katarzyna Kaźmierczak (2008), Robert Urbański (2015), Katarzyna Dworak-Wolak (2017) oraz Magdalena Drab (2020). Odznakę otrzymali także dwaj reżyserzy współpracujący z legnickim teatrem: Przemysław Wojcieszek (2006) i Waldemar Krzystek (2008).

Grzegorz Żurawiński