Ponad 50 organizacji zrzeszających twórców różnych profesji, takich jak m.in. Stowarzyszenie Filmowców Polskich, ZAiKS, Izba Wydawców Prasy, Związek Zawodowy Muzyków, Gildia Reżyserów Polskich, Unia Polskich Teatrów, której wiceprezesem jest dyrektor legnickiego teatru Jacek Głomb, skierowało apel do przedstawicieli wszystkich opcji politycznych o poparcie projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego.


Polskie środowiska kreatywne, ponad wszelkimi podziałami, zdecydowanie popierają działania zmierzające do zbudowania kompleksowego systemu wsparcia artystów zawodowych. Na ustawę o uprawnieniach artysty zawodowego przygotowywaną przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu polska branża kreatywna czeka niecierpliwie od kilkunastu lat. Pandemia pokazała, że nie ma czasu do stracenia.

Jednogłośnie apelujemy o uwzględnienie w systemie rekompensaty reprograficznej także smartfonów. To właśnie one są dziś osobistymi centrami kultury i symboliczna opłata od nich powinna stanowić podstawę systemu wsparcia dla artystów. Nie rozumiemy, dlaczego Polska miałaby nie wprowadzić takiej opłaty w minimalnej wysokości, zgodnie z rozwiązaniami obowiązującymi w zdecydowanej większości państw w Europie.

Dla porównania przedstawiamy kwoty rekompensaty reprograficznej w innych krajach*. Te liczby mówią same za siebie:
332 mln euro – Niemcy
277 mln euro – Francja
127 mln euro – Włochy
27 mln euro – Węgry
1,6 mln euro – Polska
*dane za 2018 rok, dot. urządzeń audio i wideo, więcej informacji na artystazawodowy.pl

Wierzymy, że politycy rozumieją rolę i potrzeby polskiej kultury i apelujemy do nich o poparcie dla kompletnego systemu rekompensat i wsparcia dla artystów. Producenci i hurtownicy elektroniki nie zaprzestali torpedowania projektu ustawy, a artyści są teraz atakowani ze zwielokrotnioną mocą. Czujemy się zastraszani. Mało kto ma w tej chwili odwagę wypowiadać się publicznie w kwestii wsparcia dla kultury. Zdajemy sobie jednak sprawę, że ten hejt jest w dużej mierze sztucznie podsycany i na szczęście nie jest to głos polskiego społeczeństwa.

Poparcie dla systemu wsparcia artystów szybko ukróci tę nagonkę. I o to poparcie apelujemy. W tej sprawie mówimy jednym głosem, niezależnie od osobistych sympatii politycznych: zarówno ustawa, jak i kompleksowa aktualizacja rekompensaty reprograficznej są bardzo potrzebne i wyczekiwane od lat. Dodatkowo polski projekt ustawy jako jedyny w Europie jest wyrazem solidarnościowej postawy artystów wobec części środowiska znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji.

Wiemy, że w żadnym kraju opłata nie została w zauważalnym stopniu przerzucona na konsumentów. Firmy zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach UE, mają możliwość odliczenia jej od swoich wielkich zysków. Dziękujemy Ministerstwu Kultury oraz tym politykom, którzy w debacie publicznej stawiają czoło pełnym hipokryzji argumentom przeciwników polskiej kultury. Wspólnie pokażmy młodemu pokoleniu, że wybranie drogi twórczej nie jest skazywaniem się na życie bez podstawowych zabezpieczeń.

LISTA SYGNATARIUSZY:

Stowarzyszenie Filmowców Polskich – Jacek Bromski, Prezes Stowarzyszenie Autorów ZAiKS – Janusz Fogler, Przewodniczący Zarządu
Izba Wydawców Prasy – Bogusław Chrabota, Prezes; Marek Frąckowiak, Dyrektor Generalny
Związek Polskich Artystów Plastyków (ZPAP) – Janusz Janowski, Prezes
Związek Literatów Polskich – Marek Wawrzkiewicz, Prezes
Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska – Barbara Jóźwiak, Prezes Zarządu
Balet Cracovia Danza – Romana Agnel, Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Teatr Muzyczny w Poznaniu – Przemysław Kieliszewski, Dyrektor
Stowarzyszenie Animatorów Kultury Forum Kraków – Anna Michalak, Prezeska Stowarzyszenia
Gildia Montażu i Postprodukcji GMP – Marcin Konarzewski, Przewodniczący
Gildia Scenarzystów Polskich – Ilona Łepkowska, Przewodnicząca Zarządu
Goyki3 Art Inkubator – Joanna Cichocka-Gula, Dyrektor
Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA) – Alicja Grawon-Jaksik, Prezes Izby
Fundacja Teatr PAPAHEMA – Mateusz Trzmiel, Prezes Zarządu
Polskie Stowarzyszenie Jazzowe – Mariusz Bogdanowicz, Prezes
Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych – Wojciech Dudzik, Prezes Zarządu
Alians Niezależnych Producentów Muzycznych – Andrzej Dąbrowski, Przewodniczący
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Anna Weronika Brzezińska, Prezeska
Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej (PTMW) – Maciej Żółtowski, Prezes Zarządu
Polunima. Polski Ośrodek Lalkarski – Jacek Malinowski, Prezydent
Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych PSC – Piotr Śliskowski, Prezes
Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL – Maciej Hoffman, Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Artystów Wykonawców SAWP – Ryszard Poznakowski, Przewodniczący Zarządu
Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów – Paweł Szkotak, Prezes
Stowarzyszenie Kobiet Filmowców – Barbara Białowąs, Prezeska Zarządu
Polskie Stowarzyszenie Montażystów PSM – Jarosław Barzan, Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Muzyków Ludowych – Jan S. Prządka, Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków SPAM – Ryszard Cieśla, Prezes
Stowarzyszenie Twórców Ludowych – Waldemar Majcher, Prezes
Unia Teatrów Polskich – Maciej Englert, Prezes
Unia Teatrów Niezależnych – Maria Seweryn, Prezes
Związek Polskich Artystów Fotografików – Jolanta Rycerska, Prezes
Zrzeszenie Filharmonii Polskich – Jacek Rogala, Przewodniczący Zarządu
Związek Kompozytorów Polskich – Mieczysław Kominek, Prezes
Związek Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR – Jerzy Mamcarz, Prezes
Związek Zawodowy Aktorów Polskich (ZZAP) – Maksymilian Rogacki, Przewodniczący
Związek Zawodowy Muzyków RP – Wanda Kwietniewska, Przewodnicząca
Stowarzyszenie Architektów Polskich – Bohdan Lisowski, Prezes
Związek Artystów Wykonawców STOART – Jan Drozdowski, Przewodniczący Zarządu
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich – Anna Nasiłowska, Prezes
Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich – Tomasz Grewiński, Prezes Rady
Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury STL – Rafał Lisowski, Prezes
Forum Środowisk Sztuki Tańca - Maciej Kuźmiński, Członek Zarządu
Gildia Polskich Reżyserów Dokumentalnych – Lidia Duda, Przewodnicząca
Mazowiecka Izba Architektów – Robert Szumielewicz, Przewodniczący Rady Okręgowej
Gildia Reżyserów Polskich – Magdalena Lankosz, Dyrektorka
Polska Gildia Producentów – Agata Szymańska, Członkini Zarządu
Związek Producentów Audio-Video (ZPAV) – Andrzej Puczyński, Przewodniczący Zarządu
Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS – Dorota Ilczuk, Kierownik Centrum
Polska Rada Muzyczna – Artur Szklener, Prezes
Fundacja Sztukmistrze – Joanna Reczek-Szwed, Prezeska Zarządu
Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA) – Dominik Skoczek, Dyrektor
Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Krzysztof Szuster, Prezes Zarządu Głównego