Istniejące od czterech lat legnickie stowarzyszenie wybrało nowe władze. Nową prezeską została Beata Kowalska, ustępującej Barbarze Maciejewskiej nadano tytuł Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Komunikat w tej sprawie Stowarzyszenie "Teatr Niezbędnie Potrzebny" zamieściło na swoim profilu FB.


W dniu 29 czerwca, podczas Zebrania Walnego "STNP" zostały  wybrane jego nowe władze, ponieważ zgodnie ze Statutem upłynęła kadencja dotychczasowych. Ustępująca prezes, pani Barbara Maciejewska podziękowała za 4-letnią współpracę, przedstawiła dotychczasowe działania Zarządu i całego Stowarzyszenia, po czym zgodnie z decyzją Zebrania Walnego przekazała kierowanie Stowarzyszeniem pani Beacie Kowalskiej.

Serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że zechciała przyjąć tę funkcję na swoje barki. W pracy zarządu Beatę Kowalską wspomagać będą Aleksandra Chodor, jako wiceprezes i Radosława Janowska-Lascar jako sekretarz.

Wybrano także nowy skład Komisji Rewizyjnej: Joanna Zięciak, Teresa Warych, Beata Żelwetro.

Zgodnie z postanowieniem Zgromadzenia Walnego uchwalono również, by nadać pani Barbarze Maciejewskiej tytuł Honorowego Prezesa Stowarzyszenia, uznając tym samym jej dotychczasową działalność, pomysły i niezwykłą energię. Dziękujemy!