Marszałek Dolnego Śląska opublikował dzisiaj “rozstrzygnięcie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy”. Pod tym hasłem zamieszczono informację, że komisja konkursowa wybrała Jacka Głomba na szefa placówki. Jest też protokół z obrad komisji, niestety pozbawiony załączników. Do powołania Jacka Głomba na dyrektora teatru na razie wciąż nie doszło. Pisze Piotr Kanikowski.


O możliwość kierowania legnicką sceną zabiegał tylko jeden kandydat – Jacek Głomb, aktualny dyrektor Teatru Modrzejewskiej, jego założyciel i twórca, legenda w teatralnym świecie.  Po czasie wpłynęła jeszcze inna oferta, ale ze względu na niedopełnienie warunków formalnych nie była brana pod uwagę.

Opublikowany protokół zdradza nieco technicznych informacji, jak przebiegały obrady komisji do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Teatru Modrzejewskiej. Odbyły się 2 czerwca w formie hybrydowej – zgromadzeni w urzędzie marszałkowskim we Wrocławiu przedstawiciele samorządu województwa Grzegorz Ćwiertniewicz (przewodniczący) i Tytus Czartoryski (zastępca przewodniczącego) łączyli się zdalnie z pozostałą siódemką członków komisji. Wszyscy zapoznali się z  programem działania Teatru Modrzejewskiej przedłożonym przez Jacka Głomba, bardzo obszernym i szczegółowym (kilkadziesiąt stron maszynopisu). Potem kandydat dostał 15 minut na prezentację swojej koncepcji zarządzania. Odbyła się dyskusja a po jej zakończeniu poszczególni członkowie wypełnili indywidualne karty ocen według ustalonych wcześniej kryteriów. Treść dyskusji nie została utrwalona na żadnym elektronicznym nośniku. Na koniec przystąpiono do głosowania za pomocą rozesłanych mejlem kart. Głosowanie było jawne. Za powołaniem Jacka Głomba na dyrektora Teatru Modrzejewskiej w Legnicy opowiedziało się 8 osób (Grzegorz Ćwiertniewicz, Krzysztof Duszkiewicz, Agnieszka Komar-Morawska, Andrzej Nawarski, Robert Gulaczyk, Łukasz Kozłowski, Ewa Leśniak, Paweł Szkotak). Głos przeciwko Jackowi Głombowi oddał tylko Tytus Czartoryski, przewodniczący sejmikowej komisji kultury (PiS).

“W związku z uzyskaniem bezwzględnej większości głosów przez pana Jacka Głomba, Komisja Konkursowa podjęła uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy” – zapisano w protokóle.

W oryginale uzupełniono je o załączniki: indywidualne karty oceny złożone przez członków komisji oraz karty do głosowania. Załączniki nie zostały opublikowane. Jacek Głomb czeka na spotkanie z marszałkiem i podpisanie umowy na następną kadencję. Obecna kończy mu się 31 sierpnia.

Zarząd województwa miał możliwość przedłużenia Jackowi Głombowi kontraktu bez przeprowadzania konkursu. Ustawodawca przewidział taką ścieżkę dla wybitnych twórców, w trosce o dobro polskiej kultury. Mimo apeli załogi Teatru Modrzejewskiej, publiczności teatralnej z Legnicy, Polski i zagranicy oraz dyrektorów teatrów nie skorzystano z tej możliwości.

(Piotr Kanikowski, "Rozstrzygnięcie konkursu na szefa teatru jest. A umowa?", https://24legnica.pl, 21.06.2021)