2 czerwca komisja konkursowa wysłuchała i oceniła kandydaturę Jacka Głomba na dyrektora legnickiego teatru i stosunkiem głosów osiem za, jeden przeciw rekomendowała zarządowi województwa tę kandydaturę. Proces wyłaniania dyrektora legnickiego Teatru Modrzejewskiej nie został jednak zakończony. Jak poinformował dyrektor wydziału kultury UMWD Grzegorz Ćwiertniewicz powołanie na funkcję nastąpi dopiero po podpisaniu umowy.


Przypomnijmy. Posiedzenie komisji, która 2 czerwca wysłuchała programu jedynego kandydata jaki zgłosił się do konkursu na stanowisko dyrektora legnickiego teatru, czyli szefa tej sceny od 27 lat Jacka Głomba, zakończyło się głosowaniem i rekomendacją dla zarządu województwa.

Za powierzeniem Jackowi Głombowi funkcji dyrektora Teatru Modrzejewskiej na kolejną kadencję głosowali: Grzegorz Ćwiertniewicz, dyrektor wydziału kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (przewodniczący komisji),  zastępca prezydenta Legnicy Krzysztof Duszkiewicz, delegaci Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Agnieszka Komar-Morawska i Andrzej Nowarski, przedstawiciele związków zawodowych Teatru Modrzejewskiej Robert Gulaczyk (Związek Zawodowy Aktorów Polskich) i Łukasz Kozłowski (Solidarność) oraz Ewa Leśniak wiceprezes Związku Artystów Scen Polskich ZASP i prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów Paweł Szkotak. Przeciw kandydaturze Jacka Głomba głosował jedynie radny sejmiku dolnośląskiego (wiceprzewodniczący komisji, członek PiS) Tytus Czartoryski.

Ponieważ teatralny sezon dobiega końca, a od posiedzenia komisji konkursowej minęły dwa tygodnie, @KT skierował do dyrektora wydziału kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pytania o dalsze kroki organizatora teatru oraz termin zakończenia procesu wyłaniania dyrektora legnickiego teatru.

"Protokół z pracy komisji konkursowej, zgodnie z regulaminem pracy komisji, przyjęty zostanie przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, tak więc termin rozstrzygnięcia konkursu określony do 30 czerwca 2021 r. zostanie zachowany. Termin rozstrzygnięcia konkursu nie jest tożsamy z terminem powołania na stanowisko dyrektora przez Organizatora. Następnym krokiem będzie podpisanie umowy z kandydatem w sprawie określenia warunków organizacyjno-finansowych i programu działania Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Po podpisaniu umowy przez strony nastąpić może powołanie na stanowisko dyrektora" - napisał w przesłanej nam 17 czerwca informacji dyrektor Grzegorz Ćwiertniewicz.  

Grzegorz Żurawiński