Jest dyrektorem legnickiego teatru od 27 lat. Jest duża szansa, że na stołku pozostanie. Komisja konkursowa większością głosów (1 przeciw, 8 za) pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Jacka Głomba na stanowisko dyrektora Teatru im. Modrzejewskiej w Legnicy. Teraz wszystko w rękach zarządu województwa dolnośląskiego, który ma czas na podjęcie decyzji do końca czerwca. Pisze Anna Gwóźdź.


Jacek Głomb, aby pozostać na stanowisku dyrektora, musiał uzyskać połowę głosów członków komisji, czyli 5 głosów. Jego kandydaturę zaopiniowało pozytywnie 8 członków, jedna osoba była przeciwna (radny PiS Tytus Czartoryski). To oznacza, że Jacek Głomb otrzymał rekomendację na stanowisko dyrektora Teatru Modrzejewskiej.

W skład komisji, która oceniała kandydaturę Głomba weszli: przedstawiciele organizatora Teatru Modrzejewskiej (Grzegorz Ćwiertniewicz – dyrektor wydziału kultury urzędu marszałkowskiego, Tytus Czartoryski – radny sejmiku dolnośląskiego oraz Krzysztof Duszkiewicz - zastępca prezydenta Legnicy), przedstawiciele Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Agnieszka Komar-Morawska – dyrektor z ministerstwa kultury oraz Andrzej Nowarski – ekspert ds. prawnych ministerstwa kultury, dziedzictwa narodowego i sportu), przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych działających w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy (Robert Gulaczyk – przewodniczący komisji zakładowej Związku Zawodowego Aktorów Polskich przy legnickim teatrze oraz Łukasz Kozłowski – członek komisji zakładowej NSZZ Solidarność w teatrze) oraz przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych lub twórczych właściwych ze względu na zakres działania teatru (Ewa Leśniak – wiceprezes Zarządu Głównego Związku Artystów Scen Polskich ZASP oraz Paweł Szkotak – prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów).

Zakończenie procedury konkursowej zaplanowano na termin do 30 czerwca 2021 roku.

Przypomnijmy, Jacek Głomb jest dyrektorem Teatru Modrzejewskiej od sierpnia 1994 roku i jest jednym z najdłużej urzędujących dyrektorów teatrów w Polsce. Nigdy nie był poddawany procedurze konkursowej. 31 sierpnia kończy mu się kolejna kadencja, na którą go powołano.

(Anna Gwóźdź, "Głomb rekomendowany na stanowisko dyrektora teatru", https://kulturalia.lca.pl, 2.06.2021)