Minister kultury nie uwzględnił odwołań legnickiego Teatru Modrzejewskiej o dofinansowanie czterech projektów przewidzianych do realizacji w 2021 roku. Ostatecznie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczy na tegoroczną działalność artystyczną i edukacyjną legnickiej sceny 465,5 tys. zł.


Legnicki teatr złożył w ministerstwie cztery odwołania w programach:"Promocja kultury polskiej za granicą" na zaplanowany pokaz spektaklu "Łemko" i warsztaty aktorskie na Ukrainie, w programie "Edukacja artystyczna" na zadanie "Studio Modrzejewskiej - roczny kurs dla aktorów", w programie "Promocja czytelnictwa" na projekt "Czytelnia Modrzejewskiej, czyli książka w teatrze" oraz w programie "Infrastruktura kultury" na wykonanie nowej instalacji elektrycznej na Scenie Gadzickiego. Żadne z nich nie zostało uwzględnione. W efekcie legnicki teatr będzie dysponował środkami, które już wcześniej przyznano Modrzejewskiej. Przypomnijmy.

76 tys. zł przyznano legnickim twórcom w programie "Teatr" na realizację sztuki Roberta Urbańskiego "Świat na głowie" w reżyserii Jacka Głomba. W programie "Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży"  dotację w wysokości 58,5 tys. zł przyznano na produkcję serialu teatralnego dla naj-najów (najmłodszych widzów) pt. "Cztery pory roku", rodzaj performansu zaplanowanego na jesień br. W ramach programu "Kultura dostępna" 82 tys. zł przeznaczono na zainaugurowany jesienią ub. roku program "Przystanek PIEKARY" realizowany na największym osiedlu mieszkaniowym Legnicy we współdziałaniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Piekary". 99 tys. zł dotacji uzyskał projekt "Tygodnie pracy twórczej" z programu "Edukacja kulturalna", którego pełna realizacja jest silnie uzależniona od powrotu szkół do normalnej działalności.

Ministerialną pulę grantów uzupełni druga transza przyznanej przed rokiem trzyletniej dotacji na premierowy cykl artystyczny pod nazwą "Teatr, który łączy" (po 150 tys. zł rocznie na lata 2020-2022). W jego ramach zrealizowano już serial teatralny Magdy Drab "5.0" w reżyserii Piotra Ratajczaka (premierowo transmitowany live do sieci, ale przeznaczony do normalnej eksploatacji na scenie), zaś aktualnie dobiegają końca ostatnie próby przedpremierowe do spektaklu "Rzeź" Krzysztofa Kopki w reżyserii Jacka Głomba.

Grzegorz Żurawiński