Znany jest skład komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. W składzie znalazło się dwóch przedstawicieli organizacji związkowych działających w legnickim teatrze: Robert Gulaczyk i Łukasz Kozłowski. Pisze Anna Gwóźdź.


12 maja zarząd województwa powołał komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora legnickiego teatru. W jej skład weszli przedstawiciele organizatora Teatru Modrzejewskiej: Grzegorz Ćwiertniewicz – dyrektor wydziału kultury urzędu marszałkowskiego, który został przewodniczącym komisji, Tytus Czartoryski – radny sejmiku województwa oraz Krzysztof Duszkiewicz - zastępca prezydenta Legnicy, przedstawiciele ministra kultury: Agnieszka Komar-Morawska oraz Andrzej Nowarski, przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych działających w legnickim teatrze: Robert oraz Łukasz Kozłowski, przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych lub twórczych właściwych ze względu na zakres działania Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy: Ewa Leśniak i Paweł Szkotak.

Terminu pierwszego spotkania komisji konkursowej, która ma ocenić złożoną ofertę oraz daty wysłuchania kandydata nie ustalono. Czas na zakończenie procedury konkursowej, która ma wyłonić i rekomendować zarządowi województwa kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Modrzejewskiej w Legnicy, określono na 30 czerwca.

Do konkursu na stanowisko dyrektora Teatru im. Modrzejewskiej stanął tylko Jacek Głomb, który legnicką sceną zarządzą od 27 lat. Mimo, że konkurentów nie ma, aby pozostać na dyrektorskim stanowisku na kolejną kadencję, musi uzyskać więcej niż połowę głosów komisji konkursowej. Jeśli jednak tak się nie stanie, zarząd województwa będzie mógł ogłosić nowy konkurs lub powołać dyrektora bez konkursu.

(Anna Gwóźdź, "Kto oceni kandydaturę Jacka Głomba w konkursie na dyrektora?", https://kulturalia.lca.pl, 14.05.2021)