Od 21 maja teatry, opery, filharmonie, kina oraz grupy cyrkowe będą mogły wznowić działalność, a domy i ośrodki kultury – ponownie prowadzić działalność edukacyjną i animacyjną w pomieszczeniach. Od 15 maja przywrócona zostaje możliwość organizowania zajęć i wydarzeń sportowych poza obiektami sportowymi z limitem do 150 uczestników. Od 28 maja limit ten wzrośnie do 250 osób - informuje MKDNiS. Depesza Polskiej Agencji Prasowej.


Informacje o wcześniejszych terminach znoszenia obostrzeń, rekomendowanych przez ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, przekazał podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Kina, teatry, opery, filharmonie i grupy cyrkowe, a także domy i ośrodki kultury w zakresie związanym z przygotowaniem i realizacją wydarzeń artystycznych, wystaw oraz projekcją filmów lub nagrań wideo, mogą wznowić od 21 maja działalność w pomieszczeniach pod następującymi warunkami: - udostępnienie widzom lub słuchaczom nie więcej 50 proc. liczby miejsc (co drugie miejsce na widowni), - zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni, - zapewnienie, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, - zapewnienie, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

Domy i ośrodki kultury i świetlice mogą również wznowić działalność edukacyjną i animacyjną – od 15 maja na otwartym powietrzu, a od 21 maja z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W zakresie sportu najważniejsza zmiana dotyczy zajęć i wydarzeń sportowych poza obiektami sportowymi, które od 15 maja będą mogły być organizowane z limitem do 150 uczestników, a od 28 maja – do 250 osób. Przypominamy, że od 28 maja mogą wznowić działalność siłownie i kluby sportowe pod warunkiem, że na 1 osobę przypada 15 m2 powierzchni i przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

("MKDNiS: Zmiany w harmonogramie znoszenia obostrzeń", PAP, 12.05.2021, źródło: e-teatr.pl)