Nie będzie planowanego wyjazdu ze spektaklem "Łemko" i warsztatów aktorskich na Ukrainie, ani realizacji legnickiego projektu "Studio Modrzejewskiej - roczny kurs dla aktorów". Odwołania Teatru Modrzejewskiej złożone do ministerstwa nie zostały w tych przypadkach uwzględnione. Decyzją Instytutu Teatralnego nie będzie też legniczan w tegorocznej akcji wakacyjnej "Lato w Teatrze,  które planowano przeprowadzić wspólnie z samorządem Polkowic. Dwa odwołania w ministerialnych programach czekają jeszcze na rozpatrzenie.


O tym, jaką ostatecznie kwotą ministerialnych dotacji będzie dysponował w roku 2021 legnicki teatr, zdecyduje wynik złożonych i jeszcze nie rozpatrzonych odwołań w programach "Promocja czytelnictwa" na projekt "Czytelnia Modrzejewskiej, czyli książka w teatrze" oraz w "Infrastrukturze kultury" na wykonanie nowej instalacji elektrycznej na Scenie Gadzickiego.

Przypomnijmy, że cztery z ośmiu złożonych wniosków legnickiego teatru w programach Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zostały już zaakceptowane i otrzymają dotacje w kwocie 315,5 tys. zł. Dodatkowe 150 tys. zł z ministerialnych środków otrzyma legnicki teatr w ramach trzyletniego programu premier.

Spośród wniosków, które rozpatrzono pozytywnie 76 tys. zł przyznano legnickim twórcom w programie "Teatr" na realizację sztuki Roberta Urbańskiego "Świat na głowie" w reżyserii Jacka Głomba. Będzie to historia świata opowiedziana przez fryzury różnych epok, mód i stylów, która stworzy wielkie możliwości kreacji legnickiej scenografce i kostiumolożce Małgorzacie Bulandzie.

W programie "Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży"  dotację w wysokości 58,5 tys. zł przyznano na produkcję serialu teatralnego dla naj-najów (najmłodszych widzów) pt. "Cztery pory roku", rodzaj performansu zaplanowanego na jesień br.

W ramach programu "Kultura dostępna" 82 tys. zł przeznaczono na zainaugurowany jesienią ub. roku program "Przystanek PIEKARY" realizowany na największym osiedlu mieszkaniowym Legnicy we współdziałaniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Piekary".

99 tys. zł dotacji uzyskał projekt "Tygodnie pracy twórczej" z programu "Edukacja kulturalna", którego pełna realizacja jest silnie uzależniona od powrotu szkół do normalnej działalności.

Dotacyjną pulę uzupełnia druga transza przyznanej przed rokiem trzyletniej dotacji na premierowy cykl artystyczny pod nazwą "Teatr, który łączy" (po 150 tys. zł rocznie na lata 2020-2022). W jego ramach zrealizowano już serial teatralny Magdy Drab "5.0" w reżyserii Piotra Ratajczaka (premierowo transmitowany live do sieci, ale przeznaczony do normalnej eksploatacji na scenie), zaś aktualnie powstaje dramat "Rzeź" Krzysztofa Kopki w reżyserii Jacka Głomba, którego dwa premierowe spektakle odbędą się już 29 i 30 maja br.

Grzegorz Żurawiński