W poniedziałek 26 kwietnia legnicka rada miejska zatwierdziła tegoroczne nagrody miejskie. Wśród wyróżnionych Odznaką Zasłużony dla Legnicy znaleźli się dwaj pracownicy Teatru Modrzejewskiej: brygadier sceny Mieczysław Gracz oraz aktor, dramatopisarz i reżyser Paweł Wolak. Tytuł Honorowego Obywatela Legnicy otrzymał Stanisław Obertaniec. Pisze Lilla Sadowska.


Stanisław Obertaniec obecny dyrektor Radia Plus był senatorem I kadencji. Jest działaczem Duszpasterstwa Akademickiego w Legnicy, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Od 1980 był działaczem „Solidarności” i zasiadał we władzach regionalnych związku. W stanie wojennym był internowany od 13 grudnia 1981 do 29 kwietnia 1982 roku. W 2013 roku za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Kandydaturę Stanisława Obertańca zgłosiła grupa radnych. Za przyznaniem Stanisławowi Obertańcowi tytułu głosowało 14 radnych, 1 radna była przeciw (Karolina Jaczewska - Szymkowiak), 3 wstrzymało się od głosu (Krystyna Barcik, Aleksandra Krzeszewska i Jan Szynalski), 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu (Ewa Czeszejko-Sochacka).

W tym roku Nagrodę Miasta Legnicy otrzymały dwie instytucje, to Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy i Pogotowie Ratunkowe w Legnicy. Wszyscy głosujący radni byli za przyznaniem nagrody. Komisja Kapituły i Statutu negatywnie zaopiniowała trzecią kandydaturę do nagrody, było to Stowarzyszenie „SPYNACZ” w Legnicy.

Odznaki Zasłużony dla Legnicy otrzymali: Bartłomiej Izbiński, Ewa Gołębiowska, Paweł Wolak, Mieczysław Gracz, Medard Madera, o. Jan Janus OFMConv, Łucja Wojtasik-Seredyszyn, Maria Rogala, Władysław Zieliński, Tadeusz Chodorowski, Łukasz Zieliński, Roger Piaskowski, Rafał Pilch, Grzegorz i Rafał Collinsowie, Andrzej Dadełło, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy, Ośrodek Kibice Razem Miedź Legnica, 710 Drużyna Wędrownicza „KEDYW” im. GEN. ST. „GROTA” Roweckiego i Bractwo Rycerskie Ziemi Legnickiej.

(Lilla Sadowska, "Rada miejska zdecydowała. Obertaniec Honorowym Obywatelem Legnicy", https://fakty.lca.pl/, 26.04.2021)