Dokładnie 465,5 tys. zł wpłynie na konto Teatru Modrzejewskiej. To dotacje z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Kwota ta może się jeszcze zwiększyć. Legnicki teatr złożył do programów operacyjnych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu osiem wniosków, z czego cztery rozpatrzono pozytywnie. Pisze Anna Gwóźdź.


Najwięcej, bo 99 tys. zł dotacji z programu "Edukacja kulturalna" uzyskał projekt "Tygodnie pracy twórczej". Z kolei w ramach programu "Kultura dostępna" 82 tys. zł przyznano na realizację programu "Przystanek Piekary". Teatr otrzymał też 76 tys. zł dotacji na realizację spektaklu "Świat na głowie" Roberta Urbańskiego w programie "Teatr", a w programie "Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży" grant w wysokości 58,5 tys. zł na produkcję serialu teatralnego dla najmłodszych "Cztery pory roku".

- W 2021 roku łącznie możemy liczyć na 465,5 tys. zł dotacji, co z wkładem własnym może nam dać kwotę około 700 tys. zł. Jest to już więc pewną podstawa do działań – mówi Jacek Głomb, dyrektor legnickiej sceny.

Jak zaznacza Jacek Głomb w tym roku konkurencja była bardzo duża, a złożonych wniosków mnóstwo. - Pandemia spowodowała, że wiele instytucji potrzebuje pieniędzy, w związku z tym nasze zwycięskie tegoroczne wnioski są szczególnie ważne. Od wielu lat ministerstwo wspomaga nasz teatr poważnymi kwotami. To bardzo ważne, że jesteśmy zauważani, że jakość naszych projektów i siła wniosków gwarantuje, że pieniądze do nas trafiają i pozwalają nam na realizację działań artystycznych" – dodaje Jacek Głomb.

Jest szansa, że teatr otrzyma kolejne granty, ponieważ odwołał się w sprawie czterech odrzuconych przez ministerstwo projektów.

- Złożyliśmy odwołania dla wniosków „Studio Modrzejewskiej - roczny kurs dla aktorów”, na wykonanie nowej instalacji elektrycznej na Scenie im. Ludwika Gadzickiego, na „Czytelnię Modrzejewskiej, czyli książka w teatrze” oraz na pokaz spektaklu „Łemko” i warsztaty aktorskie na Ukrainie– podsumowuje dyrektor teatru.

Zapowiedział jednocześnie, że teatr przygotowuje się do wakacyjnej aktywności w plenerze. Dwa spektakle plenerowe są już gotowe. To "Człowiek na moście" w reżyserii Jacka Głomba i „Skarb wdowy Schadenfreude” wyreżyserowany przez Lecha Raczaka.

(Anna Gwóźdź, "Ponad 460 tys. zł dla legnickiego teatru", https://kulturalia.lca.pl, 15.04.2021)