W ramach programu Edukacja Kulturalna 2021 Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Centrum Kultury w Polkowicach otrzymało 128 tysięcy złotych na realizację dwóch projektów – „Zróbmy TEATR” oraz „Upcykling – wyższa forma kultury”. W tym pierwszym plenerowe widowisko wyreżyseruje Jacek Głomb. Pisze MJ.


– Od zeszłego roku aktywnie pozyskujemy zewnętrze środki na realizację nowych projektów – mówi Bogusław Godlewski, Dyrektor Centrum Kultury w Polkowicach. – Tym razem w ramach naboru do programu Edukacja Kulturalna 2021 złożyliśmy dwa wnioski i oba dostały dofinansowanie, co uważam za ogromny sukces, tym bardziej, że są to pomysły naszych pracowników. Mam nadzieję, że spodobają się polkowiczanom.

Projekt „Zróbmy TEATR” zakłada stworzenie plenerowego widowiska teatralnego z aktywnym uczestnictwem mieszkańców, czyli tzw. teatr ze społecznością. Będzie to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w regionie, zrealizowane w efekcie pracy warsztatowej profesjonalistów oraz amatorów. Spektakl wyreżyseruje Jacek Głomb, uznany w Polsce reżyser, dyrektor Teatru Modrzejewskiej w Legnicy, a tematem przewodnim przedstawienia będzie repatriacja, która znacząco wpłynęła na obecny “wygląd” naszego regionu.

„Upcykling – wyższa forma kultury” to z kolei projekt proekologiczny, którego celem jest aktywizacja twórcza dzieci i dorosłych z terenów wiejskich i miejskich gminy Polkowice. Upcycling to forma przetwarzania wtórnego odpadów, w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej niż przetwarzane surowce. Mieszkańcy Polkowic w ramach tego projektu będą mogli wziąć udział w warsztatach kreatywnych oraz w tworzeniu plenerowych instalacji.

Dofinansowanie w wysokości 30 tys. złotych w programie Edukacja Kulturalna 2021 otrzymała również Fundacja Kulturolubni, która we współpracy z Centrum Kultury zrealizuje projekt o nazwie „Niech żyje bal! – Senior w Centrum” skierowany do osób w wieku 60+ z terenu gminy Polkowice. Projekt będzie składał się z cyklu spotkań i warsztatów (rękodzielniczych, kulinarnych, tanecznych itp.), których celem będzie organizacja balu przez jego uczestników.

– Celem naszego projektu jest włączenie polkowickich seniorów w tworzenie lokalnej kultury – mówi Daniel Horoszczak, jeden z założycieli Fundacji Kulturolubni. – Chcemy, by była to dla nich nie tylko rozrywka, ale również okazja do podniesienia kompetencji w wielu różnych dziedzinach.

– Wszystkie te projekty to wynik pomysłowości i kreatywności naszych pracowników – dodaje Bogusław Godlewski. – Cieszę się, że mogę pracować z tak pozytywnym zespołem i wspierać ich pomysły. Oczywiście nie spoczywamy na laurach i piszemy kolejne wnioski, bo pomysłów nam nie brakuje.

W programie Edukacja Kulturalna 2021 rozpatrzono przeszło 1.600 wniosków z całej Polski.

(MJ, "Duże dofinansowanie dla Centrum Kultury w Polkowicach", https://e-legnickie.pl, 30.03.2021)