22 marca minął ostateczny termin składania ofert na ogłoszony w połowie lutego konkurs na stanowisko dyrektora Teatru im.Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, które piastuje nieprzerwanie przez 26 lat dotychczasowy dyrektor Jacek Głomb. 2 etapowy konkurs na szefa legnickiej sceny ogłosił Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Okazało się, że do Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła tylko jedna oferta konkursowa - obecnie urzędującego Jacka Głomba. Nie oznacza to jednak, że może on być pewien, iż kolejne pięć sezonów artystycznych będzie mógł dopisać do swojego stażu. Pisze Ewa Jakubowska.


Obecny szef, dyrektor Jacek Głomb, któremu kończy się umowa 31 sierpnia 2021r, kierował legnicką sceną nieprzerwanie 26 lat. Na ostanie cztery sezony artystyczne powierzono mu tę funkcję bez konkursu, jako osobie o uznanym dorobku artystycznym, osiągającym dobre wyniki finansowe i artystyczne. Taką decyzję pozakonkursowego obsadzenia stanowiska podjął poprzedni Zarząd, korzystając z odpowiednich zapisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Obecny Zarząd, mimo iż już 19 maja ub.r otrzymał prośbę dyrektora Głomba o przedłużenie umowy na kolejne 5 sezonów bez konkursu, nie przychylił się do prośby i uruchomił procedurę konkursową. Kandydaci na dyrektorski fotel zgodnie z nowym konkursem mieli składać swoje oferty do 22 marca br.,a wybór szefa legnickiej sceny miał nastąpić do 30 czerwca br.

Konkurs miał być przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników i II etap – rozmowa kwalifikacyjna z uczestnikami. Na konkurs zgłosił swoją kandydaturę Jacek Głomb, i okazało się, że jest to jedna oferta konkursowa. Jednak obecny dyrektor legnickiej sceny nie może być jeszcze pewny swego zwycięstwa. Musi on przebrnąć jeszcze przez drugi etap.

Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Województwa Dolnośląskiego powołuje Komisję Konkursową. Obecnie trwa właśnie nabór przedstawicieli. W komisji zasiądzie dwóch przedstawicieli ministra kultury, trzech przedstawicieli organów prowadzących, dwóch przedstawicieli związków zawodowych i dwóch przedstawicieli wybranych stowarzyszeń twórczych. Ponieważ legnicki teatr ma dwa organy prowadzące - Urząd Miasta Legnica i Urząd Marszałkowski we Wrocławiu - w tej komisji zasiądzie jeden przedstawiciel legnickiego Magistratu oraz dwóch członków reprezentujących marszałka .

Powołana komisja najpierw dokona analizy oferty pod względem formalnym. Następnie dyrektor Jacek Głomb osobiście stawi się przed komisją i zaprezentuje swoja wizję dalszego rozwoju kierowanego teatru i uzyskać głosy więcej niż połowy składu komisji. Jeśli nie zdoła zdobyć tyle głosów, to Zarząd Województwa ma dwa wyjścia. Albo ogłosi nowy konkurs na to stanowisko, albo sięgnie po szczególne rozwiązania ustawowe i powoła na szefa legnickiej sceny osobę bez konkursu.

Należy wspomnieć, że ogłoszenie konkursu na dyrektora Teatru Modrzejewskiej odbiło się głośnym echem - także medialnym. Dyrektor Jacek Głomb, zaraz po Macieju Englercie, który szefuje ponad 30 lat stołecznym Teatrem Współczesnym, uplasował się jako drugi w klasyfikacji długości stażu dyrektorskiego z teatrów w Polsce (trzeci - dłuższy staż ma także Andrzej Dziuk, założyciel i dyrektor Teatru Witkacego w Zakopanem - @KT). Za jego kierownictwa legnicka scena osiągnęła liczne sukcesy w kraju i za granicą, a teatr może się pochwalić doskonałym zarządzaniem i dobrymi finansami.

Głomb ma mocne poparcie swojego teatralnego zespołu oraz pracowników teatru. Za nim również wstawili się widzowie-  3043 osób podpisało petycję do marszałka, wzywając go do pozostawienie Głomba na stanowisku i nie ogłaszania konkursu. Wśród nich znaleźli się także artyści i znakomitości polskiej kultury jak np Krystyna Janda, Artur Barciś, Michał Litwiniec czy Przemysław Bluszcz. Druga petycja- podpisana przez 400 legniczan - trafiła do Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego. Jacka Głomba wsparło także środowisko dyrektorów teatrów - 36 szefów polskich teatrów wystosowało list do Marszałka Wojewódzkiego.  I możliwe, że tak silnie medialnie wsparcie zniechęciło innych kandydatów do wysłania na konkursu swojej kandydatury.

Z drugiej strony Jacek Głomb mocno "podpadł" nowej władzy - jawnie popiera PO, był założycielem legnickich struktur KOD-u, mocno angażuje sie w protesty antyrządowe. A w składzie obecnego Zarządu Wojewódzkiego UMWD zasiadają radni z PiS i popierający ich Bezpartyjni Samorządowcy. Wkrótce okaże się, czy kultura będzie bastionem, którego polityka nie dosięgnie.

(Ewa Jakubowska, "Tylko Jacek Głomb stanął do konkursu na stołek dyrektora teatru", https://e-legnickie.pl, 23.03.2021)