Jerzy Baczyński, Timothy Garton Ash i Anna Wolff-Powęska będą gośćmi Adama Szostkiewicza w debacie „Obecne wyzwania dla wolności słowa”. Spotkanie odbędzie się 22 marca o godzinie 18.00 na internetowych profilach Polskiego PEN Clubu i Krakowa Miasta Literatury UNESCO na Facebooku.


PEN Club opowiada się za zasadą nieskrępowanego przekazu myśli wewnątrz każdego narodu i między wszystkimi narodami, a jego członkowie zobowiązują się w swoim kraju lub społeczności, do której należą, występować przeciwko wszelkim formom tłumienia wolności słowa. PEN Club opowiada się za wolnością prasy i przeciwstawia się arbitralnej cenzurze – głosi Międzynarodowa Karta PEN. Jej ideami PEN Club kieruje się już od stu lat, od swojego powstania w 1921 roku, wyrażając sprzeciw wobec takich nadużyć wolności prasy, jak kłamliwe publikacje, rozmyślne fałsze lub wypaczanie faktów dla celów politycznych i osobistych.

Wolności słowa i myśli, fundamentalnym prawom człowieka i obywatela, grozi dziś w Polsce polityczna i ideologiczna cenzura. Dlatego Polski PEN Club podejmuje rozmowę o wolności słowa i jej zagrożeniach, zapraszając do dyskusji ekspertów. Naszym celem jest nie tylko diagnoza i analiza sytuacji, ale także próba zarysowania rozwiązań. Cykl debat poświęconych tematyce wolności słowa, w których spotkają się publicyści, dziennikarze, ludzie pióra i nauki otwieramy spotkaniem „Obecne wyzwania dla wolności słowa”. Jego gospodarzem będzie dziennikarz, tłumacz i publicysta Adam Szostkiewicz, który do rozmowy zaprosił Jerzego Baczyńskiego (dziennikarza prasowego, redaktora naczelnego tygodnika „Polityka”), prof. Timothy’ego Gartona Asha (brytyjskiego historyka, współpracownika „The Guardian”, „The New York Times”, „The Washington Post”) i prof. Annę Wolff-Powęską (historyka idei, specjalistkę w zakresie stosunków polsko-niemieckich).

Debata będzie transmitowana na żywo 22 marca o godzinie 18.00 na facebookowych profilach Polskiego PEN Clubu i Krakowa Miasta Literatury UNESCO. W trakcie debaty publiczność będzie mogła zadawać uczestnikom pytania.

Założony w 1921 roku w Londynie PEN (od pierwszych liter angielskich słów „poets, essayists, novelists”, czyli „poeci, eseiści, powieściopisarze”, tworzących wyraz „pen” – „pióro”) opowiada się za swobodną wymianą twórczości, przeciw antagonizmom narodowym, klasowym, rasowym oraz dyktaturom i cenzurze. Członkowie PEN – pisarze i humaniści – zobowiązują się przestrzegać zasad Międzynarodowej Karty PEN: deklaracji ideowej ruchu. Polski PEN Club działa od 1925 roku, a jego pierwszym prezesem był Stefan Żeromski.

Organizatorami debaty są Polski PEN Club i KBF – instytucja kultury Miasta Krakowa, operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO. W ramach współpracy obu instytucji 8 lutego odbyła się gala Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Pruszyńskich, na której wyróżnienie przyznano ks. prof. Alfredowi Wierzbickiemu. Filozof, publicysta i poeta został uhonorowany „za wagę i odwagę postawy i słowa w nauczaniu, w publicystyce, w poezji – i w życiu”. Transmisję z gali można zobaczyć na platformie PLAY KRAKÓW i na stronie internetowej Polskiego PEN Clubu.

("Internet. „Obecne wyzwania dla wolności słowa” – pierwsza debata z cyklu przygotowanego przez Polski PEN Club", https://e-teatr.pl, 18.03.2021)