Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził regulamin pracy komisji, która przeprowadzi konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. Regulamin jest zaskakujący. Wynika z niego, że komisja będzie oceniać złożone przez kandydatów koncepcje zarządzania i programy działania Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Jej członkowie muszą też znać regulamin konkursu na dyrektora Opery Wrocławskiej. Pisze Piotr Kanikowski.


Uchwała zarządu w sprawie ustalenia szczegółowego regulaminu komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Modrzejewskiej w Legnicy została podjęta 9 marca. Dzisiaj ukazała się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Komisja będzie się składać z 2 przedstawicieli marszałka, 1 przedstawiciela prezydenta Legnicy, 2 przedstawicieli ministra kultury, 2 związkowców z teatru oraz 2 przedstawicieli związków twórczych lub stowarzyszeń. Jej zadaniem jest przeanalizowanie złożonych dokumentów, przeprowadzenie rozmów z uczestnikami konkursu oraz ich ocena i przedstawienie zarządowi do zatwierdzenia najlepszego kandydata. Ów najlepszy kandydat ma zostać wyłoniony w głosowaniu bezwzględną większością głosów. Jeśli nie uda się tego zrobić w pierwszym głosowaniu, przewodniczący jest zobowiązany przeprowadzić drugie z udziałem dwóch kandydatów z największą ilością głosów (ewentualnie z wszystkimi, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów).

Regulamin został podpisany przez marszałka Cezarego Przybylskiego, który – najwyraźniej – nawet go nie przeczytał. Świadczy o tym pkt. 3, w którym zapisano, że “w drugim etapie konkursu komisja przeprowadza (…) analizę złożonych przez uczestników koncepcji zarządzania i programu działania Muzeum Karkonoskiego”, co może stanowić zaskoczenie i trudność dla osób ubiegających się o fotel dyrektora teatru w Legnicy.

Na pocieszenie moglibyśmy dodać, że komisji najwyraźniej nie będzie interesować koncepcja zarządzania i program działania Teatru Modrzejewskiej, bo nie wspomina się o tym w regulaminie. To jednak nie jest pewne, bo z formularza oświadczenia dołączonego do uchwały wynika, że członkowie komisji wcale nie muszą znać szczegółowego regulaminu na stanowisko dyrektora Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. Wystarczy jeśli znają regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej.

Poniżej tekst skan uchwały z zaznaczonymi przez autora błędami. TUTAJ!

(Piotr Kanikowski, "Regulamin konkursu na dyrektora teatru to bubel", https://24legnica.pl, 10.03.20210)