Brygadier legnickiej sceny Mieczysław Gracz oraz aktor, dramatopisarz i reżyser Paweł Wolak znaleźli się wśród dwudziestki tegorocznych kandydatów zgłoszonych do uhonorowania odznaką "Zasłużony dla Legnicy". Wyróżnienia przyznaje corocznie legnicka rada miejska.

Mieczysław Gracz,  brygadier sceny (potocznie zwany szefem maszynistów). Od 40 lat w legnickim Teatrze Modrzejewskiej, należy do najstarszych pracowników tej instytucji. Publiczność nie ogląda go na scenie, ale widzi efekty jego pracy w postaci wybudowanej scenografii lub zbudowanej tymczasowej widowni. Od pracy zespołu, którym kieruje, zależy także możliwość licznych teatralnych objazdów po Polsce i poza jej granicami.  Jego kandydatura do miejskiego wyróżnienia zgłoszona została przez organizację zakładową NSZZ „Solidarność” w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej.

Paweł Wolak, aktor, dramatopisarz i reżyser ,w legnickim teatrze pracuje od 1995 roku. Grał we wszystkich najważniejszych realizacjach Teatru Modrzejewskiej. Wraz z żoną Katarzyną Dworak od kilkunastu lat nie tylko występują na scenie (także w filmach i serialach), ale także z sukcesami piszą i reżyserują sztuki teatralne (obszerny opis dorobku  Pawła Wolaka jest tutaj). Jego kandydaturę do wyróżnienia zgłosiło Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej, które w 2008 roku nagrodziło aktora "Bombą Sezonu".

W dotychczasowej historii miejskiej odznaki "Zasłużony dla Legnicy" wyróżniono czternaścioro pracowników legnickiej sceny. Byli to: Jacek Głomb (1998), Anita Poddębniak (2001), Maria Antoniak (2001), Janusz Chabior (2006), Joanna Gonschorek (2007), Przemysław Bluszcz (2007), Mariola Hotiuk (2007), Grażyna Owczarek (2007), Joanna Rostkowska (2007), Małgorzata Bulanda-Głomb (2008), Katarzyna Kaźmierczak (2008), Robert Urbański (2015), Katarzyna Dworak-Wolak (2017) oraz Magdalena Drab (2020). Odznakę otrzymali także dwaj reżyserzy współpracujący z legnickim teatrem: Przemysław Wojcieszek (2006) i Waldemar Krzystek (2008).

Grzegorz Żurawiński