Lada dzień zarząd Dolnego Śląska zatwierdzi szczegółowy regulamin konkursu na dyrektora Teatru Modrzejewskiej w Legnicy oraz ustali skład personalny 9-osobowej komisji konkursowej do oceny kandydatów. O wydelegowanie swoich przedstawicieli do tego gremium marszałek poprosi m.in. Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów oraz Związek Artystów Scen Polskich.  Pisze Piotr Kanikowski.


Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w komisji trzy miejsca mają zagwarantowane organizatorzy (w tym przypadku dwa miejsca obsadzi zarząd województwa, jedno prezydent Legnicy). W komisji zasiądzie też dwóch przedstawicieli Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dwóch członków delegują związki zawodowe działające w Teatrze Modrzejewskiej. Dwa ostatnie miejsca należą do reprezentantów stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na zakres działania Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. Spośród wielu, które mogłyby wystąpić w tej roli, zarząd Dolnego Śląska zdecydował się zwrócić do Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów oraz ZASP-u.

- Skład personalny komisji zostanie ustalony po przyjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego regulaminu pracy komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. H. Modrzejewskiej w Legnicy. Projekt stosownej uchwały złożony został już na najbliższy zarząd województwa – informuje Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka.

Konkurs na dyrektora Teatru Modrzejewskiej został zorganizowany w związku z kończącą się 31 sierpnia kadencją Jacka Głomba. Zgodnie z prawem, zarząd mógł powołać Jacka Głomba na kolejną kadencję bez przeprowadzenia konkursu, ale nie chciał tego zrobić nawet po apelach załogi, liście 36 dyrektorów polskich teatrów, petycji podpisanej przez ponad 3 tysiące obywateli. Na złożenie oferty kandydaci mają czas do 22 marca. Jacek Głomb zapowiedział, że ze wystartuje w konkursie, bo zagrożony jest świat, który w ciągu 26 lat razem ze swymi współpracownikami tworzył w Legnicy.  Procedura ma się zakończyć do 30 czerwca 2021 r.

(Piotr Kanikowski,"Kto będzie wybierał Legnicy dyrektora teatru?", https://24legnica.pl, 5.03.2021)