Zarząd województwa dolnośląskiego ogłosił konkurs na nowego dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Jacek Głomb, który dyrektorem teatru w Legnicy jest od 27 lat,  zapowiedział, że wystartuje w konkursie. Szczegóły poniżej. Pisze Klaudia Korfanty.

Mimo licznych sprzeciwów, apeli i petycji - stało się - zarząd województwa dolnośląskiego ogłosił konkurs na nowego dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. - Jest mi z tego powodu po ludzku przykro - wyznał Jacek Głomb w swoim oświadczeniu, które odczytał podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Jacek Głomb od 27 lat z powodzeniem zarządza instytucją, która pod jego władzą osiąga sukcesy, rozwija się, dając tego solidny dowód także w obecnych, pandemicznych czasach. Sprawa jest niezrozumiała, ponieważ dotychczas ze względu na osiągane sukcesy korzystano z możliwości przedłużenia dyrektorowi kontraktu bez konieczności przeprowadzania konkursu, a na konkurs zdecydowano się w trudnym czasie pandemii. Nie brakuje opinii, że decyzja ma charakter polityczny, a władze chcą "pozbyć się" Jacka Głomba.

Za Jackiem Głombem stanęła lokalna społeczność, pracownicy Teatru Modrzejewskiej, a także dyrektorzy największych teatrów w Polsce. - Apele, petycje, wnioski nie poskutkowały, ale dały dowód na wsparcie, tego, co robimy. Bardzo dziękuję za ogromne poparcie społeczne - powiedział Jacek Głomb.

Dyrektor teatru w Legnicy nie ukrywa, że ma poczucie krzywdy. Zaznacza jednak, że nie jest to istotne i zamierza bronić świata, który stworzył i tym samym wystartuje w konkursie. - Wierzę w uczciwy konkurs. Biorę pod uwagę, że mogę nie wygrać, ale nie chcę oddać walkowerem świata, który razem zbudowaliśmy. Legnica to mój świat, innego nie ma.

Jakie wymagania musi spełnić kandydat na dyrektora Teatru Modrzejewskiej?

Niezbędne wymagania kwalifikacyjne:
- wykształcenie wyższe magisterskie artystyczne lub w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych
- minimum 10 – letni udokumentowany staż pracy w podmiotach prowadzących działalność w sferze kultury, w tym 5 – letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury,
- spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
- korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.),
- terminowe złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów.

Umiejętności i kompetencje kandydata:
- doświadczenie w zarządzaniu realizacją projektów kulturalnych lub/i inwestycyjnych finansowanych ze źródeł pozabudżetowych,
- ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe w zakresie zarządzania,
- umiejętności organizatorsko - menadżerskie, w tym w zakresie zarządzania pracą zespołu,
- doświadczenie w zakresie tworzenia, opracowywania lub artystycznego wykonywania utworów w dziedzinie teatru, w szczególności potwierdzone udziałem w przeglądach i festiwalach,  
- znajomość przepisów prawa dotycząca funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach.

Zarząd województwa przyjmuje oferty kandydatów do 22 marca 2021 roku. W skład dziewięcioosobowej komisji konkursowej wejdzie: dwóch przedstawicieli ministra kultury, trzech przedstawicieli organów prowadzących (dwóch reprezentujących marszałka i jeden prezydenta Legnicy), dwóch przedstawicieli związków zawodowych oraz dwóch przedstawicieli wybranych stowarzyszeń twórczych. Postępowanie konkursowe ma zakończyć się do 30 czerwca. Nowo wybrany dyrektor będzie sprawował władzę nad instytucją do 2026 roku.

Pełne oświadczenie dyrektora Jacka Głomba zamieszczamy w galerii zdjęć:  https://legnica.naszemiasto.pl/legnica-zarzad-wojewodztwa-oglosil-konkurs-na-dyrektora/ga/c13-8142311/zd/637680887

(Klaudia Korfanty, "Legnica. Zarząd województwa ogłosił konkurs na dyrektora Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. Jacek Głomb oświadczył, że wystartuje w konkursie", https://legnica.naszemiasto.pl/, 17.02.2021)