Wieloletni szef Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy zapowiedział w środę 17 lutego, że weźmie udział w ogłoszonym przez zarząd województwa konkursie na stanowisko dyrektora tej sceny. „Wierzę w uczciwy konkurs. I nie chcę oddać walkowerem świata, który razem zbudowaliśmy” – podkreślił. Depesza Polskiej Agencji Prasowej.


We wtorek zarząd województwa dolnośląskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. W wydanym w środę oświadczeniu sprawujący tę funkcję od blisko 27 lat Jacek Głomb zapowiedział, że przystąpi do konkursu.

"Po 27 latach mojego urzędowania zarząd Województwa Dolnośląskiego nie skorzystał z - zapisanej w art. 15 pkt. 3 branżowej Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - możliwości powołania mnie na kolejną kadencję bez przeprowadzenia procedury konkursowej. Jest mi z tego powodu po ludzku przykro. Ale Legnica to mój świat, innego nie mam. Przez 27 lat krok po kroku budujemy tu nasz teatr, tworząc miejsce bardzo ważne artystycznie, niezmiernie istotne społecznie, bezpieczne ekonomicznie. To jest kawał świata, który stworzyliśmy od podstaw i który jest - mam pełne przekonanie - ważny dla bardzo wielu osób nie tylko z Legnicy, nie tylko z Polski" - powiedział dyrektor legnickiej sceny.

Podziękował jednocześnie za ogromne poparcie społeczne, które otrzymał w ostatnich miesiącach ze strony środowisk artystycznych i społecznych z Polski, Europy, świata, Dolnoślązaków i legniczan. "Traktuję to jako poparcie dla sprawy i idei, którą utożsamia +Drużyna Modrzejewskiej+" - podkreślił. "Wierzę w uczciwy konkurs. I nie chcę oddać walkowerem świata, który razem zbudowaliśmy. Najważniejszy dla mnie jest nasz teatr. I wszystkie osobiste działania temu podporządkowuję" - zadeklarował.

O zamiarze ogłoszenia konkursu na fotel dyrektora Teatru Modrzejewskiej w Legnicy, w związku z dobiegającą końca kadencją Jacka Głomba, zarząd województwa dolnośląskiego informował na początku września ubiegłego roku. Wywołało to szeroki sprzeciw, m.in. wśród publiczności i pracowników legnickiego teatru, którzy apelowali, aby zarząd województwa, bez konkursu, przedłużył kontrakt z obecnym dyrektorem. Dotychczas zarząd korzystał z możliwości przedłużania dyrektorowi kontraktu bez przeprowadzania konkursu.

Apel do zarządu województwa o odstąpienie od ogłoszenia konkursu i pozostawienie na stanowisku na kolejny okres dotychczasowego dyrektora, wystosowali także na początku stycznia dyrektorzy 35 polskich teatrów. Dyrektorzy polskich scen podkreślili w nim, że legnicki teatr jest doskonale funkcjonującą instytucją, zarówno pod względem artystycznym, jak i organizacyjno-finansowym. "Ten odnoszący sukcesy i wielokrotnie nagradzany Teatr został uformowany przez dyrektora Jacka Głomba i jego współpracowników na przestrzeni ponad ćwierćwiecza. Jest zjawiskiem znanym, markowym, rozpoznawanym zarówno w Polsce, jak i za granicą, posiadającym w swym dorobku niezliczone sukcesy najwyższej rangi. Zjawiskiem dalekim od wypalenia, wciąż żywym, prestiżowym, poważanym przez widzów, krytykę i środowisko teatralne, kapitalnie przy okazji promującym zarówno Legnicę, jak i Dolny Śląsk" - argumentowali.

Sygnatariusze apelu zwrócili też uwagę, że w czasie, gdy Jacek Głomb obejmował dyrekcję, legnicki teatr nie istniał jako autonomiczna scena dramatyczna. Teraz obawiają się, że gdy zabraknie lidera, teatrowi może grozić marazm i utrata znaczenia. "Taka sytuacja byłaby ogromną niepowetowaną stratą dla kultury Dolnego Śląska" - zaznaczyli.

W środę Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów poinformowało w mediach społecznościach, że "mimo licznych apeli zarząd województwa dolnośląskiego zdecydował o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Modrzejewskiej".

Zgodnie z opublikowanym na stronie Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego ogłoszeniem, kandydat na dyrektora legnickiego teatru musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie artystyczne lub w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych; a także minimum 10-letni udokumentowany staż pracy w podmiotach prowadzących działalność w sferze kultury, w tym 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury.

Kandydaci mogą składać oferty do 22 marca. Postępowanie konkursowe potrwa do 30 czerwca, a w skład komisji konkursowej wejdą przedstawiciele ministra kultury, marszałka województwa, prezydenta Legnicy, związków zawodowych oraz stowarzyszeń twórczych.

(PAP, "Dolnośląskie: Jacek Głomb zapowiedział, że wystartuje w konkursie na dyrektora Teatru Modrzejewskiej", https://www.portalsamorzadowy.pl, 17.02.2021)