Zarząd województwa dolnośląskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. O nierozpisywanie konkursu i przedłużenie kontraktu z dotychczasowym, wieloletnim szefem tej sceny Jackiem Głombem apelowali wcześniej pracownicy teatru, a także dyrektorzy polskich scen. Depesza Agaty Tomczyńskiej dla Polskiej Agencji Prasowej.


O zamiarze ogłoszenia konkursu na fotel dyrektora Teatru Modrzejewskiej w Legnicy, w związku z dobiegającą końca kadencją Jacka Głomba, zarząd województwa dolnośląskiego informował na początku września ubiegłego roku. Wywołało to szeroki sprzeciw, m.in. wśród pracowników legnickiego teatru, którzy apelowali, aby zarząd województwa, bez konkursu, przedłużył kontrakt z obecnym dyrektorem, który kieruje legnicką sceną od 26 lat.

Dotychczas zarząd korzystał z możliwości przedłużania dyrektorowi kontraktu bez przeprowadzania konkursu.

Apel do zarządu województwa o odstąpienie od ogłoszenia konkursu i pozostawienie na stanowisku na kolejny okres dotychczasowego dyrektora, wystosowali także na początku stycznia dyrektorzy 35 polskich teatrów.

Dyrektorzy polskich scen podkreślili w nim, że legnicki teatr jest doskonale funkcjonującą instytucją, zarówno pod względem artystycznym, jak i organizacyjno-finansowym. "Ten odnoszący sukcesy i wielokrotnie nagradzany Teatr został uformowany przez dyrektora Jacka Głomba i jego współpracowników na przestrzeni ponad ćwierćwiecza. Jest zjawiskiem znanym, markowym, rozpoznawanym zarówno w Polsce, jak i za granicą, posiadającym w swym dorobku niezliczone sukcesy najwyższej rangi. Zjawiskiem dalekim od wypalenia, wciąż żywym, prestiżowym, poważanym przez widzów, krytykę i środowisko teatralne, kapitalnie przy okazji promującym zarówno Legnicę, jak i Dolny Śląsk" - argumentowali.

Sygnatariusze apelu zwrócili też uwagę, że w czasie, gdy Jacek Głomb obejmował dyrekcję, legnicki teatr nie istniał jako autonomiczna scena dramatyczna. Teraz obawiają się, że gdy zabraknie lidera, teatrowi może grozić marazm i utrata znaczenia. "Taka sytuacja byłaby ogromną niepowetowaną stratą dla kultury Dolnego Śląska" - zaznaczyli.

W środę Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów poinformowało w mediach społecznościach, że "mimo licznych apeli zarząd województwa dolnośląskiego zdecydował o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Modrzejewskiej".

Informacja o konkursie pojawiła się też na stronie Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Zgodnie z opublikowanym ogłoszeniem, kandydat na dyrektora legnickiego teatru musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie artystyczne lub w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych; a także minimum 10-letni udokumentowany staż pracy w podmiotach prowadzących działalność w sferze kultury, w tym 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury.

Kandydaci mogą składać oferty do 22 marca. Postępowanie konkursowe potrwa do 30 czerwca, a w skład komisji konkursowej wejdą przedstawiciele ministra kultury, marszałka województwa, prezydenta Legnicy, związków zawodowych oraz stowarzyszeń twórczych.

Jak mówił wcześniej PAP rzecznik Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego Michał Nowakowski, "konkurs jest transparentną i otwartą formą wyboru najlepszego kandydata". "Jednocześnie otwartość konkursu daje szansę i możliwość udziału w nim wszystkim osobom, które przedstawią komisji konkursowej odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Również obecny dyrektor może wziąć udział w konkursie" - podkreślił Nowakowski.

* Treść ogłoszenia o konkursie.

(Agata Tomczyńska, "Legnica. Zarząd województwa dolnośląskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Teatru im. H. Modrzejewskiej", PAP, 17.02.2021, źródło: e-teatr.pl)