We wtorek 16 lutego zarząd województwa dolnośląskiego ogłosił konkurs na dyrektora legnickiego Teatru Modrzejewskiej i upublicznił warunki stawiane kandydatom. W środę 17 lutego, sprawujący tę funkcję od sierpnia 1994 roku Jacek Głomb, którego kadencja kończy się 31 sierpnia br., ogłosił, że przystąpi do konkursu. - Wierzę, że konkurs będzie uczciwy - dodał.

Zgodnie z przesłanymi do teatru już w poniedziałek 15 lutego warunkami, które wymagane są od kandydatów na dyrektora, kluczowe to: wyższe wykształcenie magisterskie artystyczne, albo w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych, minimum 10. letni udokumentowany staż pracy w podmiotach prowadzących działalność w sferze kultury, w tym 5.letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury.

W ogłoszeniu określono także pożądane kompetencje i umiejętności kandydata, w tym: doświadczenie w zarządzaniu realizacją projektów kulturalnych lub/i inwestycyjnych finansowanych ze źródeł pozabudżetowych, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe w zakresie zarządzania, umiejętności organizatorsko-menadżerskie, doświadczenie w zakresie tworzenia, opracowywania lub artystycznego wykonywania utworów w dziedzinie teatru, w szczególności potwierdzone udziałem w przeglądach i festiwalach, znajomość przepisów prawa dotycząca funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach.

Wśród wymaganych dokumentów kandydaci na dyrektora Teatru Modrzejewskiej będą musieli przedstawić m.in. plan działalności artystycznej teatru, w tym zarys repertuaru na kolejne dwa sezony artystyczne, wizję działalności i rozwoju teatru, sposób organizacji pracy, strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, plan promocyjny na rzecz budowy pozytywnego wizerunku teatru.

Kandydaci mają czas na zgłoszenie do konkursu do 22 marca br., a postępowanie powinno zakończyć się do 30 czerwca 2021 r. W skład dziewięcioosobowej komisji konkursowej wejdzie: dwóch przedstawicieli ministra kultury, trzech przedstawicieli organów prowadzących (dwóch reprezentujących marszałka i jeden prezydenta Legnicy), dwóch przedstawicieli związków zawodowych oraz dwóch przedstawicieli wybranych stowarzyszeń twórczych. Żeby zostać dyrektorem trzeba zdobyć więcej niż połowę głosów. Jeśli żaden z uczestników konkursu nie dostanie takiego poparcia, zarząd województwa będzie mógł ogłosić nowy konkurs lub powołać dyrektora bez konkursu.

Jacek Głomb jest dyrektorem legnickiego teatru od sierpnia 1994 roku i jest jednym z najdłużej sprawujących tę funkcję w Polsce. Dotychczas powierzano mu stanowisko bez przeprowadzania konkursu. W maju ub. roku dyrektor Teatru Modrzejewskiej zwrócił się do głównego organizatora teatru, jakim jest zarząd województwa dolnośląskiego, o powierzenie mu dyrekcji na kolejną 5.letnią kadencję bez przeprowadzania konkursu. Odpowiedzi nie było. Pod koniec sierpnia ub. roku władze województwa ogłosiły zamiar ogłoszenia konkursu.

O odstąpienie od konkursu i powierzenie Jackowi Głombowi dyrekcji legnickiego teatru na kolejną kadencję, bo taką możliwość przewiduje ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dla wybitnych twórców o uznanym dorobku artystycznym lub osób, które na stanowisku dyrektorskim osiągają dobre wyniki finansowe i artystyczne, apelowali pracownicy legnickiego teatru i działające w nim trzy związki zawodowe, publiczność teatru, ludzie kultury i autorytety społeczne, dyrektorzy 36 polskich scen. Ponad 3 tysiące osób podpisało w tej sprawie petycję, którą zarząd województwa odrzucił. Podobną, podpisaną przez ok. 400 mieszkańców miasta, skierowano do prezydenta Legnicy. Bez skutku.

- Po ludzku jest mi przykro, ale wierzę w uczciwy konkurs. I nie chcę oddać walkowerem świata, który razem zbudowaliśmy. Startuję, bo sytuacja teatru jest dobra, a wsparcie społeczne satysfakcjonujące i motywujące. Zamierzam mój pomysł na teatr transparentnie upublicznić jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu. Rewolucji nie będę robił, tylko twórczą kontynuację tego, co do tej pory robiliśmy. Nie będę się zmieniał. Biorę pod uwagę ryzyko, że mogę przegrać konkurs - powiedział na środowej (17 lutego) konferencji prasowej Jacek Głomb.

- Wysoko oceniam działalność dyrektora Głomba, ale procedura została wdrożona - mówił we wtorek 16 lutego w relacji dla TVP Wrocław marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. W mediach nie brak opinii, że decyzja o konkursie ma kontekst polityczny. Jacek Głomb prowadzi bowiem aktywną działalność społeczną, był dwukrotnie kandydatem do senatu, jest aktywistą i legnickim liderem Komitetu Obrony Demokracji. Tymczasem zarząd województwa tworzą politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Bezpartyjni Samorządowcy (jest nim m.in. marszałek Dolnego Śląska).

Grzegorz Żurawiński