Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił właśnie konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Obecny szef, dyrektor Jacek Głomb, któremu kończy się umowa 31 sierpnia 2021 r, kierował legnicką sceną nieprzerwanie 26 lat, w tym na ostatnie cztery sezony artystyczne powierzono mu tę funkcję bez konkursu, jako osobie o uznanym dorobku artystycznym, osiągającym dobre wyniki finansowe i artystyczne. Pisze Ewa Jakubowska.


Ówczesny Zarząd skorzystał wtedy z furtki jaką daje ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Obecny, mimo iż już 19 maja ub. r otrzymał prośbę dyrektora Głomba o przedłużenie umowy na kolejne 5 sezonów bez konkursu, uruchomił dziś (we wtorek 16 lutego - @KT) procedurę konkursową. Kandydaci na dyrektorski fotel mogą składać swoje oferty do 22 marca br.

Niewątpliwie ponad ćwierć wieku kierowania legnickim teatrem przez Jacka Głomba rozsławiło legnicką scenę nie tylko w kraju. Także finansowy byt legnickiej sceny pozwalający na spokojną stabilizację, może służyć dla wielu podobnych instytucji teatralnych jako przykład zaradności kierownictwa. Również liczne pozyskiwane dotacje , jak np ta w zeszłym roku o wartości ponad 4 mionów złotych, mogły wzbudzać zazdrość i podziw. Dlatego przy takich sukcesach ogłoszenie konkursu na nowego szefa Teatru Modrzejewskiej może dziwić. Słychać też opinie, że Jacek Głomb jest " do odstrzału" za swoje polityczne przekonania, których nie kryje. Obecny dyrektor legnickiego teatru znany jest ze swoich sympatii do polityków z Platformy Obywatelskiej.

Swego czasu bardzo mocno był także zaangażowany w powstanie i działalność Komitetu Obrony Demokracji. Brał czynny udział w wielu politycznych protestach organizowanych przed KOD - np. w obronnie sądów i sędziego Igora Tulei. Z kolei w Zarządzie Wojewódzkim, który ogłosił konkurs, zasiadają ludzie... PiS-u i Bezpartyjni Samorządowcy.Czy trzeba coś więcej dodawać?

Zgodnie z podanymi przez zarząd warunkami, nowy dyrektor na następne 5 sezonów artystycznych musi : posiadać wykształcenie wyższe magisterskie artystyczne lub w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych. Musi również mieć minimum 10 – letni udokumentowany staż pracy w podmiotach prowadzących działalność w sferze kultury, w tym 5 – letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury.

Co do umiejętności wymagane jest :
1) doświadczenie w zarządzaniu realizacją projektów kulturalnych lub/i inwestycyjnych finansowanych ze źródeł pozabudżetowych,
2) ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe w zakresie zarządzania
3) umiejętności organizatorsko - menadżerskie, w tym w zakresie zarządzania pracą zespołu,
4) doświadczenie w zakresie tworzenia, opracowywania lub artystycznego wykonywania utworów w dziedzinie teatru, w szczególności potwierdzone udziałem w przeglądach i festiwalach,  
5) znajomość przepisów prawa dotycząca funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach.

Dyrektor Jacek Głomb posiada wyższe wykształcenie z dwóch kierunków- z zakresu historii i reżyserii. Pozostałe warunki również spełnia poza jednym - nie ma żadnych papierów z zarządzania. Czy staż kierowania i zarządzania instytucją teatralną ponad 26 lat , czyli ćwierćwiecze praktyki, będzie miało istotne znaczenie?

Kandydaci na stanowisko dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej mają czas składać swoje oferty do 22 marca br. Wybór szefa legnickiej sceny nastąpi do 30 czerwca br. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników i II etap – rozmowa kwalifikacyjna z uczestnikami.

Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Województwa Dolnośląskiego powoła Komisję Konkursową, która będzie się składać : z dwóch przedstawicieli ministra kultury, trzech przedstawicieli organów prowadzących, dwóch przedstawicieli związków zawodowych i dwóch przedstawicieli wybranych stowarzyszeń twórczych. Ponieważ legnicki teatr ma dwa organy prowadzące - Urząd Miasta Legnica i Urząd Marszałkowski we Wrocławiu - w tej komisji zasiądzie jeden przedstawiciel legnickiego Magistratu oraz dwóch członków reprezentujących marszałka . Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska akceptacji komisji konkursowej wówczas Zarząd Wojewódzki albo ogłosi nowy konkurs, albo wybierze dyrektora poza konkursową procedurą.

Należy dodać, że dyrektor Jacek Głomb ma mocne poparcie swojego teatralnego zespołu oraz pracowników teatru. Za nim również wstawili się widzowie - ponad 700 osób podpisało petycję do marszałka (? - @KT), wzywając go do pozostawienie Głomba na stanowisku i nie ogłaszania konkursu. Inna - podpisana przez ponad 2 tys. osób (ponad 3 tys. osób - @KT) wśród których byli także artyści i znakomitości polskiej kultury - trafiła do samego Zarządu Wojewódzkiego. Kiedy obie petycje nie przyniosły skutku i konkurs został ogłoszony, trzecia petycja (druga petycja - @KT) zawierająca ponad 400 podpisów została złożona Prezydentowi Miasta Legnicy Tadeuszowi Krzakowskiemu, który w komisji konkursowej będzie miał swojego reprezentanta. W niej sygnatariusze wnoszą o wstawienie się i popieranie w konkursie Jacka Głomba.

Sam dyrektor Jacek Głomb wypowie się odnośnie całej sprawy już na konferencji prasowej (w środę 17 lutego - @KT).

(Ewa Jakubowska, "Czy Jacek Głomb utrzyma fotel szefa Teatru Modrzejewskiej?", https://e-legnickie.pl, 17.02.2021)