Spełnił się czarny scenariusz sympatyków legnickiego teatru i środowiska artystycznego. Na nic akcje wspierające teatr i dyrektora. Na nic apele i petycje. Zarząd województwa dolnośląskiego jak zapowiedział tak zrobił. We wtorek 16 lutego ogłosił konkurs dla kandydatów na dyrektora Teatru im. Modrzejewskiej. Oferty można składać do 22 marca. Pisze Anna Gwóźdź.


O tym, że zostanie ogłoszony konkurs na dyrektora legnickiej sceny było wiadomo od sierpnia ubiegłego roku. Momentalnie po tej informacji ruszyła lawina poparcia dla Jacka Głomba. Murem za dyrektorem stanął zespół Modrzejewskiej.

Petycję do prezydenta Legnicy wystosowali w styczniu także legniczanie. W dokumencie wzywali Tadeusza Krzakowskiego do tego, by „zajął jednoznaczne stanowisko odnośnie pozostawienia Jacka Głomba w funkcji dyrektora bez przeprowadzania przedmiotowego konkursu”. Niestety zarząd województwa okazał się nieugięty na wszystkie akcje wspierające Jacka Głomba i we wtorek ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora legnickiej sceny.

Kandydat na szefa legnickiej teatru musi kwalifikować się wykształceniem wyższym magisterskim artystycznym lub w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych. Mieć minimum 10 – letni udokumentowany staż pracy w podmiotach prowadzących działalność w sferze kultury, w tym 5 – letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury.

Komisja konkursowa pod uwagę weźmie też m.in: doświadczenie w zarządzaniu realizacją projektów kulturalnych lub/i inwestycyjnych, finansowanych ze źródeł pozabudżetowych, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe w zakresie zarządzania, umiejętności organizatorsko - menadżerskie, w tym w zakresie zarządzania pracą zespołu, doświadczenie w zakresie tworzenia, opracowywania lub artystycznego wykonywania utworów w dziedzinie teatru, w szczególności potwierdzone udziałem w przeglądach i festiwalach, znajomość przepisów prawa dotycząca funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach.

Postępowanie konkursowe potrwa do 30 czerwca. W skład komisji wejdą przedstawiciele ministra kultury, marszałka województwa, prezydenta Legnicy, związków zawodowych i stowarzyszeń twórczych.

(Anna Gwóźdź, "Ogłoszono konkurs na dyrektora legnickiej sceny", https://fakty.lca.pl, 16.02.2021)