W związku z kończącą się 31 sierpnia 2021 r kadencją Jacka Głomba, zarząd Dolnego Śląska ogłosił konkurs na dyrektora Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. Do 22 marca czeka na oferty. Czy Jacek Głomb wystartuje? “Muszę przemyśleć sprawę z różnego punktu widzenia i pogadać z ludźmi” – odpisał nam w SMS-ie. Pisze Piotr Kanikowski.

Nie udało nam się dzisiaj uzyskać od Jacka Głomba deklaracji, że wystartuje w konkursie. W ostatnich miesiącach wielokrotnie powtarzał, że jest gotów stanąć w szranki, bo zależy mu, by świat, który razem ze swoją drużyną przez 26 lat tworzył w Legnicy, przetrwał. Jednocześnie zastrzegał, że jego decyzja będzie zależała od okoliczności, tzn. tego, czy postępowanie konkursowe przybierze formę politycznej ustawki z łatwym do przesądzenia wynikiem, czy też będzie to uczciwa rywalizacja. Niewiadomą wciąż jest skład komisji konkursowej. To pewnie nie ułatwia decyzji.

- W Legnicy mam wciąż dużo niedokończonych spraw. Dopóki ich nie zamknę, albo przynajmniej dopóki nie będę miał świadomości, że zrobiłem co można, nie poddam się – mówił dwa lata temu w udzielonym nam wywiadzie Jacek Głomb.

Wymagania stawiane kandydatom to: wykształcenie wyższe magisterskie artystyczne lub w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych i  co najmniej 10–letni udokumentowany staż pracy w podmiotach prowadzących działalność w sferze kultury, w tym 5–letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury. Kadydat musi spełniać “warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym”, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może być karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Z możliwości aplikowania wykluczono osoby ukarane zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Ponadto wymaga się złożenia w terminie “pełnego kompletu” (komplet mógłby być niepełny?) wymaganych dokumentów.

Zarząd Dolnego Śląska oczekuje od kandydata doświadczenia w zarządzaniu realizacją projektów kulturalnych lub/i inwestycyjnych finansowanych ze źródeł pozabudżetowych. Powinna to być osoba, która ma ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe w zakresie zarządzania, umiejętności organizatorsko – menadżerskie oraz ”doświadczenie w zakresie tworzenia, opracowywania lub artystycznego wykonywania utworów w dziedzinie teatru, w szczególności potwierdzone udziałem w przeglądach i festiwalach”. Liczyć się będzie także znajomość przepisów prawa dotycząca funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach.

Wśród wymaganych dokumentów, kandydaci na dyrektora Teatru Modrzejewskiej będą musieli przedstawić m.in. plan działalności artystycznej teatru, w tym zarys repertuaru na kolejne dwa sezony artystyczne, wizję działalności i rozwoju teatru, sposób organizacji pracy, strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, plan promocyjny na rzecz budowy pozytywnego wizerunku teatru.

W celu weryfikacji zgłoszeń i wyboru najlepszego kandydata zarząd Województwa Dolnośląskiego powoła 9-osobową komisję konkursową. W jej składzie będzie 2 przedstawicieli ministra kultury, 3 przedstawicieli organu prowadzącego (w tym 2 reprezentujących marszałka i 1 w imieniu prezydenta Legnicy), 2 przedstawicieli związków zawodowych oraz 2 przedstawicieli wybranych stowarzyszeń twórczych. Zwycięski kandydat musi uzyskać więcej niż połowę głosów. Jeśli żaden z uczestników konkursu nie dostanie takiego poparcia, zarząd województwa będzie mógł ogłosić nowy konkurs lub powołać dyrektora bez konkursu. Do 30 czerwca 2021 komisja ma czas na zakończenie postępowania konkursowego.

Zarząd Dolnego Śląska nie skorzystał z możliwości powołania Jacka Głomba na kolejną kadencję bez przeprowadzania konkursu, choć prawo na to pozwala. Apelowała o to załoga Teatru Modrzejewskiej, dyrektorzy 36 teatrów z całej Polski, a także ponad 3 tysiące sygnatariuszy  petycji skierowanej do marszałków. Wszystkie te głosy, wynikające z troski o przyszłość legnickiej sceny, zostały przez władze województwa zlekceważone. Prezydent Tadeusz Krzakowski, jako przedstawiciel drugiego organu prowadzącego Teatr Modrzejewskiej, nie zabrał w tej publicznej dyskusji głosu. Kilka dni temu na jego biurko trafiła petycja podpisana przez ok. 400 legniczan, którzy domagają się od niego wsparcia dla Jacka Głomba.

(Piotr Kanikowski, "Jest konkurs na dyrektora Teatru Modrzejewskiej", https://24legnica.pl, 15.02.2021)